La UPV ha estat condemnada per vulnerar el principi d’igualtat entre dones i homes per discriminar a una dona embarassada al no contractar-la com a monitora de L’Escola d’Estiu. La companya, assessorada pels serveis jurídics de STEPV-Iv, ha guanyat el recurs que va presentar contra la Universitat, la qual haurà d’abonar-li les retribucions amb interessos que li pertoquen, a més d’estar condemnada a pagar totes les costes judicials. De nou és un exemple clar de com es malbaraten els recursos de la Universitat en contrasentits. Però, algú assumirà la responsabilitat?

Han estat moltes les errades que l’administració de la UPV ha comés en tot aquest desafortunat incident de la no contractació de dones embarassades en l’Escola d’Estiu que ha culminat amb la sentència condemnatòria.

Tot va començar quan, en la primavera de 2016, el servei de salut va qualificar de NO APTES per a treballar a unes companyes pel fet d’estar embarassades, pels riscos per a la salut que podia comportar. Quan les companyes van consultar amb STEPV-Iv, constatàrem que aquestos suposats riscos per a la salut no havien estat avaluats en els llocs de treball de monitor o monitora de l’Escola d’Estiu. Dit d’una altra forma, el no apte es va basar en uns riscos suposats i no reials.

Arrel de la denúncia de STEPV-Iv davant la Inspecció de Treball, que va evidenciar les carències i irregularitats del procediment utilitzat per la universitat, es va produir, a la fi, l’avaluació de riscos laborals d’aquestos llocs de treball. Però, tot i que els informes dels tècnics de prevenció de la nostra universitat aconsellaven l’adaptació dels llocs de treballs per a les dones embarassades, la universitat va decidir no contractar-les, i la Vicerectora Rosa Puchades que és la responsable de l’Escola d’Estiu i de l’Àrea d’igualtat va assumir tota la responsabilitat segons ens va manifestar al personal representant de STEPV-Iv.

De totes les errades, la més gran de totes, sense dubte, la va cometre la Vicerectora Puchades, responsable de l’àrea d’igualtat, quan va pronunciar paraules molt dures sobre les companyes implicades, qüestionant la seua ètica i manifestant que la intenció oculta d’aquestes dones era la d’agarrar la baixa només foren contractades. Per acabar-ho d’adobar, les paraules van ser pronunciades en la Comissió d’Igualtat de la UPV.

En aquest assumpte la sentència és molt clara quan diu: “En todo caso, dado el tracto sucesivo de relaciones laborales de la recurrente con la Universidad, difícilmente puede conceptuarse que se buscara una situación de nombramiento y tramitación de baja por riesgo de embarazo sin llegar a prestar de forma efectiva los servicios profesionales, y no se registra en el expediente administrativo la menor actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social al respecto”.

Resulta evident que una persona amb aquesta actitud no pot seguir al capdavant de la política d’igualtat de la universitat, i les seues decisions han de tindre conseqüencies. Recordem que el vicerectorat que ella encapçala és l’encarregat d’elaborar un codi ètic per a la comunitat universitària, doncs que predique amb l’exemple.

Per tot això, STEPV-Iv demana al Rector el cessament immediat de Rosa Puchades com a Vicerectora responsable de les polítiques d’igualtat.

També demanem que es facen extensius els drets econòmics i administratius reconeguts en la sentència a la resta de dones embarassades, a les quals se’ls va negar el seu dret a treballar.

La premsa nacional s’ha fet ressò de la notícia, aquest són alguns reculls de la premsa digital:

Senyor Rector Magnífic, per favor, rectifique!!!