Nomenament d’un nou vicegerent: en casa del sabater, sabates de paper.

STEPV ha presentat un recurs contra el nomenament del nou vicegerent de Recursos Humans en considerar que ha sigut designat prescindit totalment i absolutament del procediment legal, la qual cosa implica la nul·litat de ple dret d’aquest. Efectivament, tant si és un nomenament de lliure designació, d’acord amb la llei de Funció Pública Valenciana, com [...]

2022-09-19T08:25:02+00:00

Sol·licitud priorització vacunació voluntària per a treballadors i treballadores d’universitat

A través dels delegats de prevenció del STEPV s'ha demanat al Rector que sol·licite hui a les Conselleres d'educació i sanitat i a les corresponents autoritats sanitàries que s'oferisca de manera prioritària la vacunació voluntària per als treballadors i treballadores de la UPV, de manera anàloga a la priorització realitzada per a col·lectius vinculats a [...]

2022-01-04T10:34:30+00:00

Aprovada la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

Ahir, 2 de desembre, el Congrés dels diputats i les diputades varen aprovar el projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Ara la llei continua la seua tramitació al Senat, el qual podria rebutjar el text sense més conseqüències que requerir una nova votació del Congrés. Així [...]

2021-12-03T09:26:03+00:00

Cobrar la productivitat o no cobrar-la? Aquesta és la pregunta!

S’acosta la data en la qual haurà d’abonar-se la productivitat del PDI i continuem amb la incertesa de què passarà. D’una banda, la consellera Pascual juga al gat i a la rata amb nosaltres. En febrer deia que solucionaria tant el pagament d’enguany com el dels dos cursos que deuen, però en arribar juliol ja [...]

2021-09-22T13:40:31+00:00

STEPV es reuneix amb el rector i el seu equip per recordar-los que JA TOCA!

El dia 15 de juliol, una delegació de STEPV s’ha reunit amb el nou rector, José Capilla, i alguns vicerectors. L’objectiu de la reunió ha sigut intercanviar les opinions dels problemes que STEPV va introduir en l’agenda dels candidats i als compromisos del rector, durant la campanya electoral. A la reunió ha assistit el rector, [...]

2021-07-27T14:47:40+00:00

Si acabes d’obtenir un nou sexenni, això t’interessa

Obtenir el primer sexenni, el quart si eres PDI catedràtic, o el tercer per a la resta del PDI, implica una reducció de la capacitat docent (crèdits a impartir) segons la LOU, el Decret Wert i la NOA. Però què passa si l'assignació del POD ja està tancada? De nou aquest curs, en STEPV hem rebut nombroses consultes sobre [...]

2021-06-28T07:58:55+00:00

Horari d’estiu

T’informem que contínua vigent la reducció de jornada a l’estiu que el Pla concilia recull:   5.4. Horari d’estiu. En el període comprès entre els dies 16 de juny i 31 d’agost, ambdós inclusivament, per excés de dedicació anual, el personal pot reduir-ne la jornada laboral 30 hores, a raó d’una hora diària. El personal [...]

2021-06-15T07:52:56+00:00

Un tribunal declara indefinida a una persona laboral temporal de la UPV

STEPV ha aconseguit que un tribunal declare indefinida a una persona que ha concatenat contractes temporals durant els últims 22 anys a la UPV. Fa molts anys que STEPV reclama i reivindica una solució negociada al problema greu de precarietat i inestabilitat que afecta el personal laboral temporal de la Universitat. El sindicat ha suggerit a l'administració algunes [...]

2021-06-03T11:19:02+00:00

Novetats en la renovació del professorat associat

El Ministeri d’Universitats ha accedit a modificar les regles per a renovar els contractes del professorat Associat de les universitats públiques espanyoles per al curs 2021-2022. Aquest canvi s’ha produït gràcies a la mobilització del col·lectiu de professorat Associat i de les organitzacions sindicals. Recordem el model “kafkià” que la UPV va establir l’any passat per a [...]

2021-05-27T07:54:11+00:00

Retribucions addicionals: La llum al final del túnel.

Ahir, dia 22 de febrer, la consellera d’Universitats, Carolina Pascual, va presentar l’avantprojecte de reforma del decret 174/2002 que regula les retribucions del PDI. La reforma consisteix, bàsicament, en la inclusió de la productivitat variable acadèmica de la UPV entre els complements que es poden retribuir i, a més, reconeix la retroactivitat, la qual cosa [...]

2021-02-23T12:36:36+00:00