Igualtat salarial per al professorat associat: Una altra batalla guanyada

La Sala de Social núm. 8 de València ha declarat, per sentència judicial què: “existeix discriminació laboral en la retribució salarial dels Professors Associats (...) i en conseqüència procedeix que se’ls aplique en la seua retribució, en proporció al contracte parcial, la mateixa retribució que perceben els professors universitaris a jornada completa”, i ha condemnat a la UV a acatar la sentència [...]