Dia mundial de les i els Docents

Dia Mundial de les i els Docents 2023: El professorat que necessitem per a l’educació que volem. Des de l’STEPV reclamem que els governs de tot el món invertisquen en el personal docent i en l’educació pública de qualitat.   El 5 d’octubre celebrem el Dia Mundial de les i els docents. Una data que no ha [...]

2024-05-22T11:47:52+00:00

Què se sap de la nova NOA

La resposta curta és RES. De nou un tema que afecta d'en gran manera les condicions de treball del personal docent i investigador es “cuina” a esquena dels seus representants legals: els sindicats. Pels comentaris que ens arriben, deduïm que hi ha una comissió treballant en això. Però desconeixem els seus membres, dels quals només sabem que els representants dels sindicats (almenys d’STEPV) no [...]

2023-09-26T12:35:36+00:00

SOBRE L’ASSIGNACIÓ ADDICIONAL DEL 10% DE MILLORA DOCENT

Tres mesos enrere vos vam informar de la intenció del equip rectoral d’eliminar l’assignació addicional del 10% de POD en les assignatures de grau, que es dedica a les activitats d’avaluació continua. Aquell correu va provocar l’enfuriment de l’equip rectoral que considerava que la nostra versió era parcial i precipitada perquè encara [...]

2018-03-12T08:58:52+00:00

LA FI DE L’AVALUACIÓ CONTINUA?

En la darrera mesa de negociació de PDI, en resposta a la pregunta formulada per STEPV-Iv, el vicerector d’ordenació acadèmica i professorat ens va confirmar que està estudiant què el 10% de compensació per l’avaluació continua què es computa en el  POD al professorat en les assignatures de les titulacions de grau passe a ser [...]

2017-11-22T08:37:31+00:00

Deriva en la gestió de projectes de recerca

En l'última justificació de projectes europeus de recerca, la mancança de recursos i personal, ha provocat que alguns d'ells no hagen sigut enviats en termini i s'haja hagut de sol·licitar una pròrroga per a poder justificar-los. Tot i quan els i les responsables dels projectes havien complit escrupolosament amb els terminis marcats per la UPV. [...]

2017-04-03T13:07:45+00:00