SOBRE L’ASSIGNACIÓ ADDICIONAL DEL 10% DE MILLORA DOCENT

Tres mesos enrere vos vam informar de la intenció del equip rectoral d’eliminar l’assignació addicional del 10% de POD en les assignatures de grau, que es dedica a les activitats d’avaluació continua. Aquell correu va provocar l’enfuriment de l’equip rectoral que considerava que la nostra versió era parcial i precipitada perquè encara [...]

2018-03-12T08:58:52+00:00

LA FI DE L’AVALUACIÓ CONTINUA?

En la darrera mesa de negociació de PDI, en resposta a la pregunta formulada per STEPV-Iv, el vicerector d’ordenació acadèmica i professorat ens va confirmar que està estudiant què el 10% de compensació per l’avaluació continua què es computa en el  POD al professorat en les assignatures de les titulacions de grau passe a ser [...]

2017-11-22T08:37:31+00:00

Deriva en la gestió de projectes de recerca

En l'última justificació de projectes europeus de recerca, la mancança de recursos i personal, ha provocat que alguns d'ells no hagen sigut enviats en termini i s'haja hagut de sol·licitar una pròrroga per a poder justificar-los. Tot i quan els i les responsables dels projectes havien complit escrupolosament amb els terminis marcats per la UPV. [...]

2017-04-03T13:07:45+00:00