Estudi de les condicions
sociolaborals del PDI

Durant l’any 2016, STEPV va realitzar una enquesta entre el professorat de les 5 universitats públiques valencianes. La mostra inclou professorat de totes les categories professionals, edats i sexe.

En aquesta web pots trobar els titulars que STEPV va considerar més importants, però també pots descarregar l’informe complet.

Com són les tasques del PDI

Els qualificatius associats a les tasques del PDI   SABIES COM… qualifica el professorat de les universitats públiques valencianes les activitats docent, investigadora i gestora? Nota: L'elecció d'aquests adjectius qualificatius ha sigut feta pels mateixos [...]

La precarietat del professorat associat

Les universitats han convertit el professorat associat en mà d'obra barata   SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes opina que la pitjor situació professional del PDI la pateix el professorat associat  Distribució [...]

L’acreditació i la promoció

Els canviants criteris d'acreditació no són cap garantia de promoció   SABIES QUE… el fet que els criteris per a acreditar-se canvien constantment es percep com un entrebanc per a la promoció del professorat [...]

Més treball per menys sou

Els sous del PDI es redueixen, les tasques i responsabilitats augmenten SABIES QUE… quasi el 90% del professorat de les universitats públiques valencianes opina que el seu sou s’ha reduït però no la seua [...]