Modificació unilateral i amb opacitat del Pla Concilia

Segons hem sigut coneixedors, la UPV, unilateralment, ha deixat d’aplicar la reducció de jornada d'una hora diària sense disminució de retribucions quan es tinguen a càrrec dos o més xiquets/xiquetes de tretze anys o menors, des de setembre, basant-se en una sentència del Tribunal Suprem, que deroga l’article 7, apartat 4-a) 3r del Decret 42/2019. No obstant això, les sol·licituds [...]

2023-09-25T11:36:55+00:00

Dimarts 17, ANECA informarà sobre els barems dels sexennis

ANECA realitzarà el pròxim dimarts, 17 de gener, quatre edicions de #ConversacionesconANECA per a explicar els barems de la convocatòria de sexennis 2022, mitjançant el seu canal a YouTube: ANECAtv Segons han anunciat, les presidències de tots els comitès d'avaluació abordaran els detalls de cadascun dels camps i explicaran els barems que utilitzarà cada comitè [...]

2023-01-13T08:29:07+00:00

Teletreball… l’acord està més prop?

Com és habitual en tota negociació de bona fe, quan s’acosta el deadline s’entreveuen canvis de posició i una disposició a cedir. Després de les assemblees de STEPV dilluns passat, l’administració s’ha disposat a abandonar el model de taifa i ara planteja programes de teletreball comuns per a tots els centres, i per a tots [...]

2022-07-08T09:36:25+00:00

La Mesa General aprova el nou Pla Concilia

Divendres 25 de febrer de 2022 la mesa negociadora ha aprovat definitivament per unanimitat el nou pla concilia (que pots descarregar aquí), les novetats principals del qual ja vam informar en aquest vídeo. Què suposa per al PDI STEPV valora molt positivament aquest acord, ja que hem aconseguit per al PDI els mateixos [...]

2022-02-25T14:26:39+00:00

Constitució de la Mesa General d’Universitats

Dimecres 23 de febrer de 2022 s’ha constituït Mesa General d’Universitats Públiques. Aquesta mesa representa una fita històrica per al personal de les universitats públiques valencianes i per a STEPV significa l’assoliment d’una de les seues reivindicacions de sempre, perquè permetrà negociar les condicions del professorat laboral, competència de la Generalitat, com també d’altres assumptes [...]

2022-02-24T13:04:42+00:00

El nou pla Concilia

Després d’uns mesos de negociacions intenses, iexcepte si hi ha alguna sorpresa d’última hora, finalment hem acordat el nou Pla Concilia. El pla inclou un nou paquet de jornades, horaris, vacances, etc. que s’uneix a les millores en els permisos i les reduccions de jornada que es van aprovar en juliol, amb l’únic suport [...]

2022-02-11T11:18:45+00:00

Augmentem les garanties en els processos de selecció de personal

Cada vegada és més freqüent que persones que participen en processos selectius a la UPV contacten amb STEPV per a denunciar problemes en les entrevistes i exposicions davant el tribunal, principalment, on tot el procés de selecció s'enfosqueix i les suspicàcies sorgeixen. Per aquest motiu, i tal com vam exigir en la campanya JA TOCA, sembla raonable que les entrevistes amb les [...]

2021-09-14T08:09:02+00:00

Sense drets no hi ha investigació: Concentració dijous a les 18.30

La societat necessita la ciència. El personal investigador necessita drets, estabilitat, futur... STEPV s'uneix a Marea Roja per reclamar una reforma de la Llei de la Ciència que solucione els problemes, no que canvie uns problemes per altres. SENSE DRETS NO HI HA INVESTIGACIÓ Ens concentrem Dijous 15 d'abril a les 18.30 a la plaça [...]

2021-04-15T12:21:29+00:00

Sobre els drets laborals del personal amb càrrec a projecte

Pot semblar que les persones contractades amb càrrec a un projecte no són susceptible de gaudir d’alguns drets que són reconeguts al personal funcionari. Des de STEPV considerem necessari que aquestes persones, així com aquelles que dirigeixen les unitats on treballen, estiguen assabentades dels seus drets laborals: 1. El personal laboral temporal té els mateixos [...]

2021-03-29T08:27:26+00:00