Modificació unilateral i amb opacitat del Pla Concilia

Segons hem sigut coneixedors, la UPV, unilateralment, ha deixat d’aplicar la reducció de jornada d'una hora diària sense disminució de retribucions quan es tinguen a càrrec dos o més xiquets/xiquetes de tretze anys o menors, des de setembre, basant-se en una sentència del Tribunal Suprem, que deroga l’article 7, apartat 4-a) 3r del Decret 42/2019. No obstant això, les sol·licituds [...]

2023-09-25T11:36:55+00:00

Pèrdues retributives en les baixes laborals

Des d'STEPV hem enviat escrit al president de la mesa general perquè incloga un punt en l'ordre del dia de la propera mesa, sobre la modificació de l'Acord de Consell de Govern del 4 d'octubre de 2018 sobre pagament del 100% de la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal al personal de la UPV. Hem [...]

2024-03-05T14:15:48+00:00

La Fundació SERVIPOLI, polèmica i precària

Fa uns dies, la Fundació SERVIPOLI va anunciar la suspensió d'activitat dels seus treballadors i treballadores des del dia 7 fins al 17 d'aquest mes, una mesura que va sorprendre els estudiants de la UPV i que es va anunciar sense cap preavís. Aquesta mesura significa una pèrdua d’un terç de l'escassa remuneració que ja [...]

2024-03-05T14:20:40+00:00

Assemblees informatives ajudes Margarita Salas i María Zambrano

La setmana passada, la Inspecció de Treball va donar la raó a STEPV amb relació al pagament de la quota patronal de les ajudes Margarita Salas i María Zambrano, determinant que la pràctica de carregar aquesta quota a l’import de l’ajuda és il·legal. Dimarts, dia 7 de març a les 17:30 hores STEPV convoca una assemblea informativa per aclarir els [...]

2024-03-05T13:20:36+00:00

Inspecció de Treball dona la raó a STEPV: les Universitats han d’assumir la quota patronal de les convocatòries Margarita Salas i María Zambrano

Inspecció de Treball atén favorablement la denúncia presentada per STEPV contra les 5 Universitats Públiques Valencianes, el passat 28 de juny, i considera que l’actuació d’aquestes en els contractes Margarita Salas i María Zambrano vulneren la normativa de la Seguretat Social Les universitats públiques valencianes varen publicar aquestes ajudes, destinades a la “formació de joves [...]

2024-03-05T14:17:28+00:00

Per què el professorat associat està de vaga

Més enllà de quina era la intenció del legislador al crear la figura del professorat associat, un professional de reconeguda competència que aporta la visió real del mon laboral a una assignatura o matèria, des de fa molt de temps les universitats utilitzen aquesta figura com mà d’obra barata per quadrar els seus pressuposts. I és que el [...]

2024-03-05T13:19:42+00:00

Dimarts 17, ANECA informarà sobre els barems dels sexennis

ANECA realitzarà el pròxim dimarts, 17 de gener, quatre edicions de #ConversacionesconANECA per a explicar els barems de la convocatòria de sexennis 2022, mitjançant el seu canal a YouTube: ANECAtv Segons han anunciat, les presidències de tots els comitès d'avaluació abordaran els detalls de cadascun dels camps i explicaran els barems que utilitzarà cada comitè [...]

2023-01-13T08:29:07+00:00

Teletreball… l’acord està més prop?

Com és habitual en tota negociació de bona fe, quan s’acosta el deadline s’entreveuen canvis de posició i una disposició a cedir. Després de les assemblees de STEPV dilluns passat, l’administració s’ha disposat a abandonar el model de taifa i ara planteja programes de teletreball comuns per a tots els centres, i per a tots [...]

2022-07-08T09:36:25+00:00

La Mesa General aprova el nou Pla Concilia

Divendres 25 de febrer de 2022 la mesa negociadora ha aprovat definitivament per unanimitat el nou pla concilia (que pots descarregar aquí), les novetats principals del qual ja vam informar en aquest vídeo. Què suposa per al PDI STEPV valora molt positivament aquest acord, ja que hem aconseguit per al PDI els mateixos [...]

2022-02-25T14:26:39+00:00

Constitució de la Mesa General d’Universitats

Dimecres 23 de febrer de 2022 s’ha constituït Mesa General d’Universitats Públiques. Aquesta mesa representa una fita històrica per al personal de les universitats públiques valencianes i per a STEPV significa l’assoliment d’una de les seues reivindicacions de sempre, perquè permetrà negociar les condicions del professorat laboral, competència de la Generalitat, com també d’altres assumptes [...]

2022-02-24T13:04:42+00:00