El claustre debatrà la necessitat de cobrir baixes i vacants del PAS

Per iniciativa de les 16 persones claustrals PAS avalades per STEPV, el claustre que se celebrarà en desembre inclourà un debat sobre la necessitat de cobrir les baixes i les vacants del PAS. L’objectiu és que el Claustre inste al Consell de Govern la regulació d’uns criteris mínimes per a cobrir un lloc de treball, [...]

2020-06-17T13:11:48+00:00

El personal interí cobrarà la carrera professional

Hui dia 7 de juny, la comissió de seguiment de carrera professional s'ha reunit per a intercanviar impressions. A falta d’acords concrets, l'administració ha comunicat la intenció de prorrogar els criteris per a la progressió en la carrera professional per a l'any 2019. A més, el personal interí i funcionari de carrera, que no se'ls [...]

2019-07-22T13:07:51+00:00

8 de març, totes a la vaga

Anima't a eixir Des de l'STEPV volem animar-te a eixir al carrer el pròxim 8 de març per defensar els drets conquerits i alçar la veu contra les desigualtats. El moviment feminista ha estat treballant per impulsar una vaga feminista laboral, de consum, estudiantil i de cures per mostrar la importància del paper que les [...]

2019-06-13T12:31:04+00:00

Carrera professional per a tot el PAS

Quan cobrarem? Aquesta és la pregunta més repetida a la UPV últimament. Tanmateix té una resposta molt senzilla: quan el rector tinga la voluntat de fer-lo una realitat. Amb voluntat es podria procedir a l’abonament immediat i de forma retroactiva del complement de la carrera professional. Però, de moment l’administració està fent-se la despistada i [...]

2019-06-13T12:31:04+00:00

Què passa amb el conveni col·lectiu?

El dijous 27 de setembre a les 16.30 hores es reprén la negociació del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes. Les condicions laborals del professorat contractat doctor, col·laborador, ajudant doctor, ajudant i associat, així com del personal investigador, del personal d’administració i serveis laboral fix i del personal amb un contracte [...]

2019-06-13T12:31:04+00:00

CONVOCADA VAGA INDEFINIDA DE PROFESSORAT ASSOCIAT A LA UPV

Aquest matí, la plataforma de professorat associat de la Universitat Politènica de València i les organitzacions sindicals STEPV-Iv, CCOO i UGT han convocat a la vaga indefinida al professorat associat de la universitat, a partir del dia 16 d’abril. Els motius que fan necessària la vaga són, la realització, de manera generalitzada de moltes mes [...]

2019-06-13T12:31:05+00:00

LES CONVOCATÒRIES DE PROMOCIÓ INTERNA DE LA UPV NO S’AJUSTEN A LA LLEI

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, defineix al seu article 115 tres modalitats de promoció interna: Vertical, per accedir a una categoria, cos o escala del grup o subgrup immediatament superior, dins d’un itinerari professional. Un exemple clarificador en la UPV d’itinerari professional pot ser Especialista [...]

2019-06-13T12:31:05+00:00

Novetats carrera professional

El passat 31 d'octubre l'administració va acceptar, en la mesa de negociació del PAS, les al·legacions de STEPV-Iv per a adaptar l'enquadrament en la carrera professional a les novetats del decret: es reconeixerà el temps treballat en aquelles categories extingides com serveis prestats en la nova categoria en la qual han quedat integrades. Tanmateix l’administració no reconeix el mateix dret a les [...]

2019-07-22T13:15:56+00:00