Ordre del dia del Consell de Govern de 25.4.2024

Ordre del dia del Consell de Govern de 25.4.2024 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Acords de la Comissió Permanent. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l'acord de composició i àmbit d'actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València. Aprovació, [...]