Olaya Martinez: La teua representant al Consell de Govern a proposta de STEPV

Consell de Govern

S’aprova el reglament de Registre d'Entitats Jurídiques. És convenient, per a algunes circumstàncies, reglamentar un registre d’Entitats Jurídiques  de les quals forma part la Universitat, bé com a persona jurídica depenent o participada, bé com a  participant de manera majoritària o minoritària.   S’aprova la Normativa d'Ús de la Biblioteca UPV. Aquesta normativa detalla quines [...]

2020-11-23T10:30:19+00:00

Resum del Consell de Govern del 23 de juliol i del Consell Social del 29 de juliol

CONSELL DE GOVERN Modificació del calendari acadèmic Amb motiu de la pandèmia s’ha hagut de fer canvis en les proves d’accés a les universitats que ha dut aparellats els canvis següents: Retardar l’inici de curs per a l’estudiantat de nou ingrés al 28 de setembre. Per a la resta d’estudiantat l’inici serà el 14 setembre. [...]

2020-10-06T12:30:58+00:00

El Consell de Govern del dia 28 de maig i el Consell Social del dia 3 de juny de 2020

CONSELL DE GOVERN S’acorda l’adscripció de l’àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques al Departament d’Organització d’Empreses. Presenten un informe que proposa crear una àrea de coneixement en un departament per a facilitar la promoció a una càtedra. Des de fa relativament poc, el professorat pot acreditar-se en una plaça de nivell superior en una àrea [...]

2020-07-09T14:06:27+00:00

Consell de Govern del dia 27 de febrer i del Consell Social del dia 3 de març

Consell de Govern.  Convocatòria d’eleccions a la defensoria universitària Les persones integrants del Claustre estan convocades de nou a votar una candidatura a la defensoria universitària. Açò sembla el dia de la marmota, ja que els claustrals han passat per aquest procés unes 4 o 5 vegades en dos anys consecutius. La normativa exigeix una [...]

2020-04-16T10:19:33+00:00

Resum del Consell de Govern del 30 de maig

El Consell de Govern ha aprovat el següent: La modificació del reglament del Consell de Govern perquè es comunique l’ordre del dia a través de mitjans electrònics i s’evite l’enviament en paper. Ens congratulem d’aquesta mesura ecològica que, a més, comporta un estalvi de feina i de diners. La modificació d’assignació de la docència als [...]

2019-07-25T11:57:50+00:00

La modificació de la NOA, la implantació i l’organització de les titulacions i l’aplicació del model acadèmic al Consell de Govern del 16 d’abril

El dia 16 d’abril es va celebrar una sessió del Consell de Govern. T’envie l’enllaç perquè pugues consultar els assumptes acordats. http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2019&vfecha=20190416&vnip=&p_tiporeu=GD Volem destacar el següent: La modificació de la NOA,  la implantació i l’organització de les titulacions i l’aplicació del model acadèmic El vicerector va informar que la saturació mitjana als departaments baixa del [...]

2019-07-25T12:28:50+00:00

Qué va passar el Consell de Govern del 28 de febrer?

El dia 28 de febrer es va celebrar una sessió del Consell de Govern. T’envie l’enllaç perquè pugues consultar els assumptes acordats. http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2019&vfecha=20190228&vnip=&p_tiporeu=GD Destaque els punts següents: Es va aprovar la proposta de modificació del Reglament que regula la col·laboració en la docència del personal investigador contractat a la Universitat Politècnica de València. Em vaig [...]

2019-07-25T12:29:25+00:00

Sessions ordinàries del Consell de Govern i del Consell Social del 20 de desembre

Benvolgut company/companya, T’escric per a contar-te el més rellevant de la sessió del Consell de Govern i del Consell Social del 20 de desembre.   En la pàgina web de la Secretaria General pots consultar els acords en l’enllaç següent:   http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2018&vfecha=20181220&vnip=&p_tiporeu=GD   Resum de la sessió del Consell de Govern de 20 de desembre [...]

2019-07-25T12:28:24+00:00