Olaya Martinez: La teua representant al Consell de Govern a proposta de STEPV

Ordre del dia del Consell de Govern d’1.06.2023

Ordre del dia del Consell de Govern d'1.06.2023 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l'acord de constitució i àmbit d'actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat [...]

2023-05-26T08:03:59+00:00

Ordre del dia del Consell de Govern de 27.04.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 27.04.2023 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent Aprovació, si és procendent, de la proposta d'inici del procediment d'elaboració dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València Aprovació, si és procedent, de [...]

2023-04-20T16:21:06+00:00

Ordre del dia del Consell de Govern de 09.03.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 09.03.2023 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent. Aprovació, si és procedent, de la sol·licitud d'adhesió de la Universitat Politècnica de València a la proposta de reconeixement "La Festa o Misteri d'Elx" [...]

2023-03-03T08:24:33+00:00

Ordre del dia del Consell de Govern de 02.02.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 02.02.2023 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la Norma de Convivència Universitària i de Règim Disciplinari de la Universitat Politècnica de València. Aprovació, [...]

2023-01-27T14:05:56+00:00

Ordre del dia del Consell Social de 22.12.2022

Ordre del dia del Consell Social de 22.12.2022 Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (03.10.2022). Aprovació, si escau, del Pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l'exercici 2023. Aprovació, si escau, dels Pressupostos de les entitats dependents de la UPV per a l'exercici 2023: CEDAT, CEDAT AG, Fundació SERVIPOLI, Fundació [...]

2022-12-18T11:37:14+00:00

Ordre del dia del Consell de Govern de 22.12.2022

Ordre del dia del Consell de Govern de 22.12.2022 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l'acord de constitució i àmbit d'actuació de les Comissions de Caràcter General de la [...]

2022-12-18T11:31:53+00:00

Ordre del dia del Consell de Govern de 10.11.2022

Ordre del dia del Consell de Govern de 10.11.2022 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent Aprovació, si és procedent, de la proposta de la Política i Objectius de Qualitat de la Universitat Politècnica de València Aprovació, si és procedent, [...]

2022-11-04T07:57:11+00:00

Ordre del dia del Consell Social de 3.10.2022

Ordre del dia del Consell Social de 3.10.2022 1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior 2.- Aprovació, si escau, de l'informe de necessitat i viabilitat a la GVA sobre la proposta del títol de Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària. 3.- Aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat [...]

2022-09-27T08:11:59+00:00

Ordre del dia del Consell de Govern de 29.9.2022

Ordre del dia del Consell de Govern de 29.09.2022 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent Aprovació, si és procedent, de la proposta d'actualització dels membres de comissions de caràcter general Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació [...]

2022-09-23T08:03:45+00:00

Ordre del dia del Consell Social de 26.7.2022

Ordre del dia del Consell Social de 26.07.2022 1.- Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior 2.- Aprovació, si escau, de la proposta de conveni d'adscripció a la Universitat Politècnica de València de l'Escola d'Empresaris, Fundació de la Comunitat Valenciana per a la impartició dels estudis de Grau en Enginyeria i [...]

2022-07-20T18:27:57+00:00