Treballar en les altres universitats públiques valencianes torna a computar en la carrera professional

Encara queda treball per aconseguir que tant els períodes treballats de personal laboral en capítol VI, així com els períodes treballats en altres administracions públiques siguen reconeguts, però no abandonem la nostra obstinació en què cap temps treballat per a una administració pública es quede sense reconéixer. Després de moltes gestions i prou treball d’STEPV, la UPV ha canviat [...]

2024-05-21T11:54:04+00:00

L’OOP 2024 del PTGAS vindrà amb millores als criteris generals d’accés

Enguany si ha pogut ser!!! STEPV ha arribat a un acord amb l’administració i la resta de sindicats per modificar els obsolets criteris generals d’accés, aquells que determinen com seran les convocatòries. Els nous criteris determinen els tipus de proves, acotant les proves pràctiques només per a l’administració especial, quan les funcions de la categoria convocada ho [...]

2024-04-18T09:11:17+00:00

L’OOP 2024 del PDI no augmenta les garanties ni alleuja la saturació

La Mesa General de Negociació ha aprovat l'Oferta d'Ocupació Pública (OOP) del PDI de la UPV per a 2024, amb l'únic vot en contra d’STEPV. Malgrat la creació de 101 noves places de professorat ajudant doctor i la retallada en reconeixements per investigació de l'última revisió de la NOA, quasi la meitat dels Departaments estarà per damunt del 95% de saturació, i un 12% superarà [...]

2024-04-17T13:54:48+00:00

OOP PTGAS 2024 i els criteris generals d’accés

Aquesta setmana comença la negociació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2024 del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis. La negociació, enguany s’ha avançat 8 o 9 mesos a allò que és habitual en aquesta universitat, la qual cosa és un fet molt positiu. Tot i que el fet important és quan acabarà. Com ja vàrem [...]

2024-03-26T12:28:00+00:00

OOP PDI 2024 i els criteris generals d’accés

Comença la negociació de l'Oferta d'Ocupació Pública, el procés pel qual s'estableixen els criteris amb els quals el Rectorat convocarà places de PDI, tant de nova creació com de promoció interna. I com és habitual amb l'actual Vicerector, la negociació amb els sindicats arriba després de negociar amb les Direccions dels Departaments, deixant un escàs marge de traslladar [...]

2024-03-26T12:31:00+00:00

Mesa de les Universitats Públiques: El professorat ajudant doctor cobrarà els sexennis

Hui, 27 de febrer, ha tingut lloc la Mesa General de Negociació de les Universitats Públiques. En aquesta mesa, s’han aprovat els criteris generals comuns a les convocatòries de processos selectius d’estabilització del professorat associat de les universitats públiques valencianes, d’acord amb el que s’estableix la LOSU, que són els següents: 1. El temps d’experiència com a professorat [...]

2024-02-28T09:06:23+00:00

Negociació normativa de borses de treball

Des d'STEPV hem sol·licitat que s'incloga, com a punt de l'ordre del dia en la pròxima Mesa General de Negociació, la proposta de continuar amb la negociació de la normativa de borses de treball. En la negociació anterior, es vàrem quedar encallats en una de les qüestions més importants, ja que l'administració volia mantenir l’actual procediment de [...]

2024-02-27T11:37:30+00:00

Primera batalla guanyada (no la guerra)

Ahir, 1 de febrer,  vam mantindre una reunió de la Mesa Tècnica de la Mesa General de Negociació de les Universitats Públiques per tal d’acordar el barem marc per a l’estabilització del personal associat. D’entrada, ens han informat que l’esborrany presentat estava consensuat entre les 5 universitats públiques valencianes. STEPV s’ha oposat contundentment a la [...]

2024-02-07T12:55:01+00:00

Retallades en la NOA

A ningú se li escapa que venien temps roïns amb els canvis legislatius i les limitacions pressupostàries. I que, com és habitual, la majoria del PDI anava a pagar els plats trencats. Però, la veritat, no esperàvem que, dins de les possibles opcions, es triaren les pitjors. Una vegada més, el VPOA ha prioritzat no [...]

2024-01-19T14:08:54+00:00

Normativa d’Ordenació Acadèmica 2024, proposta i anàlisi d’STEPV

ANÀLISI DE LA UTILITZACIÓ DEL POD COM A CRITERI PER AL RECONEIXEMENT DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORAEn l'àmbit de la investigació acadèmica, l'avaluació de l'acompliment dels investigadors és crucial per a reconèixer i fomentar l'excel·lència en la producció científica. En aquest context, la UPV utilitza el VAIP que busca mesurar diverses activitats de l'investigador. No obstant això, [...]

2024-01-19T13:56:24+00:00