A partir d’una denúncia realitzada pel STEPV, hi ha un requeriment de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social on s’indica “ … perquè en relació a la totalitat de treballadors de la universitat adopte mesures dirigides a informarfacilitar i garantir el dret a la desconnexió digital dels treballadors

Per aquest motiu, des de l’STEPV volem recordar el dret a la desconnexió digital, encara que sembla ser que hi ha persones en aquesta universitat a les quals se’ls ha oblidat una cosa tan òbvia i envien als treballadors i treballadores, que tenen al seu càrrec, whatsapp i correus electrònics amb la finalitat de constatar si està tot sota control.

Aquest dret té com a objectiu respectar el descans de les persones treballadores fora de la jornada de treball i evitar que més enllà del seu horari laboral es veja en l’obligació d’estar pendent del telèfon mòbil o correu electrònic i continuar rebent instruccions.

A més, cal no oblidar que una de les línies prioritàries de l’actual Marc estratègic de la UE en matèria de seguretat i salut en el treball (2021-2027) és la digitalització, i dins d’aquesta, l’atenció al dret a la desconnexió digital. Per part seua, el Parlament Europeu va dictar una Resolució en 2021, en la qual insta la Comissió Europea a regular aquest dret mitjançant una Directiva.

Desconnecta!