ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI

Els qualificatius associats a les tasques del PDI   SABIES COM… qualifica el professorat de les universitats públiques valencianes les activitats docent, investigadora i gestora? Nota: L'elecció d'aquests adjectius qualificatius ha sigut feta pels mateixos professors i professores en la fase qualitativa de l'estudi, composta per un total de 37 participants pertanyents a totes les [...]

2019-06-13T12:31:06+00:00

ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI

La burocràcia es el principal problema per a l'activitat docent, investigadora i de gestió, però no l'únic   SABIES QUE… segons el professorat de les universitats públiques valencianes la burocràcia es el principal problema per a l'activitat docent, investigadora i de gestió, però no l'únic Nota: Els problemes indicats en els gràfics han sigut identificats [...]

2019-06-13T12:31:06+00:00

ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI

El reconeixement acadèmic depén de la recerca publicada   SABIES QUE… l'opinió de la pràctica totalitat del professorat de les universitats públiques valencianes és que el reconeixement acadèmic depén majoritàriament de la recerca publicada  Distribució percentual del grau d’acord amb “el reconeixement acadèmic es mesura majoritàriament en relació a la recerca publicada”. SABIES QUE… l'excés [...]

2019-06-13T12:31:06+00:00

ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI

Les universitats han convertit el professorat associat en mà d'obra barata   SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes opina que la pitjor situació professional del PDI la pateix el professorat associat  Distribució percentual segons la valoració de la categoria professional en pitjor situació. SABIES QUE… més del 80% del professorat de les [...]

2019-06-13T12:31:06+00:00

ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI

Els canviants criteris d'acreditació no són cap garantia de promoció   SABIES QUE… el fet que els criteris per a acreditar-se canvien constantment es percep com un entrebanc per a la promoció del professorat  Distribució percentual del grau d’acord amb “Els criteris per a promocionar es canvien contínuament, la qual cosa impossibilita la seua preparació”. [...]

2019-06-13T12:31:06+00:00

ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI

Els sous del PDI es redueixen, les tasques i responsabilitats augmenten SABIES QUE… quasi el 90% del professorat de les universitats públiques valencianes opina que el seu sou s’ha reduït però no la seua càrrega docent, investigadora i gestora  Distribució percentual del grau d’acord amb “els sous es redueixen però no la càrrega docent, investigadora [...]

2019-06-13T12:31:07+00:00