Nomenament d’un nou vicegerent: en casa del sabater, sabates de paper.

STEPV ha presentat un recurs contra el nomenament del nou vicegerent de Recursos Humans en considerar que ha sigut designat prescindit totalment i absolutament del procediment legal, la qual cosa implica la nul·litat de ple dret d’aquest. Efectivament, tant si és un nomenament de lliure designació, d’acord amb la llei de Funció Pública Valenciana, com [...]

2022-09-19T08:25:02+00:00

Augmentem les garanties en els processos de selecció de personal

Cada vegada és més freqüent que persones que participen en processos selectius a la UPV contacten amb STEPV per a denunciar problemes en les entrevistes i exposicions davant el tribunal, principalment, on tot el procés de selecció s'enfosqueix i les suspicàcies sorgeixen. Per aquest motiu, i tal com vam exigir en la campanya JA TOCA, sembla raonable que les entrevistes amb les [...]

2021-09-14T08:09:02+00:00

Resum del Consell de Govern del 23 de juliol i del Consell Social del 29 de juliol

CONSELL DE GOVERN Modificació del calendari acadèmic Amb motiu de la pandèmia s’ha hagut de fer canvis en les proves d’accés a les universitats que ha dut aparellats els canvis següents: Retardar l’inici de curs per a l’estudiantat de nou ingrés al 28 de setembre. Per a la resta d’estudiantat l’inici serà el 14 setembre. [...]

2020-10-06T12:30:58+00:00

Els salaris del gerent, del secretari general i de les direccions d’àrea

El diari El mundo va publicar divendres 15 de novembre la notícia que la Intervenció de la Generalitat qüestiona la legalitat dels salaris que perceben el gerent, el secretari general i els directors/es d’àrea de la UPV perquè excedeixen en un 104%, 65%, i 35% respectivament a aquells que les taules salarials preveuen. STEPV ha dirigit un escrit al rector de la Universitat per a exigir-li una explicació pública a tota la comunitat universitària sobre [...]

2019-11-18T11:17:21+00:00

De llocs eventuals i direccions d’àrea

Diuen que un esquirol pot creuar el Campus de Vera, d’est a oest, botant de direcció d’àrea en direcció d’àrea i de personal eventual a personal eventual sense tocar terra. Resulta sorprenent que la UPV tinga més personal eventual que la resta d’universitats públiques valencianes juntes. Aquest personal es nomena a dit i rep les retribucions que [...]

2018-10-22T09:46:05+00:00

El consell de govern rebutja establir criteris per a les substitucions o cobertures de vacants del PAS

En la sessió de 4 d’octubre, el Consell de Govern va rebutjar una proposta d'Olaya Martínez, representant del PAS: reconèixer la necessitat d’establir uns criteris objectius i transparents perquè en qualsevol centre, departament o servei es cobrisquen les baixes i vacants de la mateixa manera. La proposta només va comptar amb el suport de cinc [...]

2018-10-16T12:56:03+00:00

Menyspreu als professionals de la Universitat

Com sabeu el Professorat Associat de la UPV està en vaga. Fa un parell de setmanes aprofitant la presència al Fòrum e2 UPV 2018 de diverses autoritats públiques la Plataforma de Professorat Associat va convocar una concentració. Es va fer per part de l’Àrea de Comunicació una notícia en vídeo fent-se ressò de dit fòrum. [...]

2018-05-11T08:46:36+00:00

El Rector reconeix la irregularitat en la gestió de les borses de treball

Des de gener de 2016, STEPV-Iv ha recorregut diversos nomenaments de personal funcionari interí que s'han realitzat en llocs vacants, sense seguir el procediment establit en la normativa de borses de treball de la UPV. L'apartat 7.2 d'aquesta normativa estableix que “Quan es tracte de nomenament d'interinitat per a cobrir llocs vacants, s'oferirà a la primera persona [...]

2017-02-28T13:18:12+00:00