Llistes procés excepcional d’administratius

Avui mateix, han eixit publicades al DOGV les llistes definitives de persones admeses i excloses per a l’escala/categoria administratiu (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/11), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure. El termini per a realitzar el tràmit d’autobaremació via telemàtica serà de 10 dies hàbils, a contar a partir de l’endemà a la seua publicació en el DOGV. En aquest enllaç pots accedir a [...]

2024-05-08T10:48:28+00:00

Publicitat de l’oferta de comissions de servei

Amb relació amb l’anunci de la Vicegerència de Recursos Humans sobre la publicitat de les ofertes de cobertures de lloc de treball per comissió de serveis, des d’STEPV recordem que només ve a complir amb la publicitat obligatòria d’aquests processos de provisió que va fixar la Sentència de la Sala contenciós-administrativa del Tribunal Suprem de 24 de [...]

2024-04-24T08:55:36+00:00

ANECA: nous criteris d’avaluació dels mèrits

ANECA va publicar el 20 de març de 2024 els nous criteris d'avaluació dels mèrits i les competències requerits per obtenir l'acreditació als cossos docents universitaris (Professor/a Titular d'Universitat i Catedràtic/a d'Universitat), i els nivells de referència exigibles per obtenir una avaluació favorable. El nou procediment comptarà amb una aplicació informàtica renovada i simplificada, que esperem que funcione millor que l'actual. [...]

2024-03-26T14:23:08+00:00

Promoció impossible

Canviem els criteris d'acreditació Els nous criteris d'acreditació a PTU i CU que l’ANECA proposa en l’esborrany que acaba de publicar, converteixen l’acreditació en una gimcana d’improbable superació que coartarà la promoció del PDI. Estades de, almenys, 6 mesos per a PTU o 12 mesos per a CU, amb una duració mínima de 3 mesos [...]

2024-02-20T13:17:07+00:00

Promocions internes: escasses o impossibles

Amb l’arribada del rector Capilla, la política de la universitat amb relació a les promocions internes va canviar. Així, passarem de reservar un 40% de l’OOP amb el rector Mora, a percentatges del 18% en 2022 o 16% en 2023. El que no ha canviat és la interpretació dels articles 132 i 135 de la [...]

2024-02-12T13:38:37+00:00

Procés excepcional d’estabilització: ampliació termini

En relació amb la convocatòria 2022/P/FC/C/11, corresponent al procés excepcional d'estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d'accés lliure en l'escala/categoria d'administratiu i convocada per la Resolució de 15 de desembre de 2022, us recordem que s'ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds en ampliar-se el nombre total de places a 6. Encara que s’ha ampliat el termini per a la presentació d’instàncies, us [...]

2024-01-23T09:06:31+00:00

Estabilització del professorat associat

La disposició addicional setena de la LOSU estableix l’obligació d’articular un procés d’estabilització per concurs, abans de la fi de 2024, per convertir els contractes del professorat associat en indefinits, malgrat que, com en el cas del personal d’investigació, es tracten de falsos indefinits que poden ser acomiadats, més o menys, per les mateixes raons que [...]

2023-09-13T13:08:35+00:00

Oposicions d’administratiu: Quin cacau i ningú m’explica res (II)

La selecció de personal administratiu pels processos convocats en 2021 sembla arribar a la fi. Encara són moltes les preguntes que sorgeixen, així que de nou tractarem de respondre-les, tot i que ho fem sense una seguretat absoluta. Segons ens informa el Servei de Recursos Humans, en breu, es convocarà a un acte únic a [...]

2024-03-04T11:51:53+00:00

Acreditació estatal per a l’accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d’accés a places d’aquests cossos

Vos informem que amb data de 6 de setembre de 2023 s'ha publicat el Reial decret 678/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula l'acreditació estatal per a l'accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d'accés a places d'aquests cossos ANNEX: Avaluació de mèrits i competències https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/06/pdfs/boe-a-2023-19027.pdf   Continuarem informant

2024-03-04T12:02:25+00:00

La conversió dels COD en PPL

En la darrera mesa negociadora, els sindicats demanàrem al VPOA que començara la transformació del Professorat Contractat Doctor en Professorat Permanent Laboral per adaptar-nos a la nova LOSU. Per part d’STEPV es va posar d’exemple el procés que havia començat la UV, on només cal una sol·licitud de la persona interessada. Malgrat que ens va dir que ens contestaria i no [...]

2024-03-04T12:11:20+00:00