Estabilització del professorat associat

La disposició addicional setena de la LOSU estableix l’obligació d’articular un procés d’estabilització per concurs, abans de la fi de 2024, per convertir els contractes del professorat associat en indefinits, malgrat que, com en el cas del personal d’investigació, es tracten de falsos indefinits que poden ser acomiadats, més o menys, per les mateixes raons que [...]

2023-09-13T13:08:35+00:00

Dimarts 17, ANECA informarà sobre els barems dels sexennis

ANECA realitzarà el pròxim dimarts, 17 de gener, quatre edicions de #ConversacionesconANECA per a explicar els barems de la convocatòria de sexennis 2022, mitjançant el seu canal a YouTube: ANECAtv Segons han anunciat, les presidències de tots els comitès d'avaluació abordaran els detalls de cadascun dels camps i explicaran els barems que utilitzarà cada comitè [...]

2023-01-13T08:29:07+00:00

Nomenament d’un nou vicegerent: en casa del sabater, sabates de paper.

STEPV ha presentat un recurs contra el nomenament del nou vicegerent de Recursos Humans en considerar que ha sigut designat prescindit totalment i absolutament del procediment legal, la qual cosa implica la nul·litat de ple dret d’aquest. Efectivament, tant si és un nomenament de lliure designació, d’acord amb la llei de Funció Pública Valenciana, com [...]

2022-09-19T08:25:02+00:00

STEPV reclama transparència en les comissions de servei

En els últims temps, en molts serveis de la UPV s’estan cobrint llocs de nivell superior mitjançant les comissions de servei, tot i que algunes places són vacants i podrien convocar-se a concurs directament. El procediment de comissions de servei actual va ser aprovat en l’any 2020 amb l’únic vot en contra de STEPV, perquè [...]

2022-07-06T10:19:54+00:00

L’abstenció del rector

En STEPV hem detectat que en els processos selectius d’accés a les categories de Tècnic Superior Gestió d’Investigació i de Tècnic Superior a l'àrea de qualitat existien sengles motius d’abstenció del rector. Per tant, hem instat al rector a abstenir-se i anul·lar els nomenaments dels tribunals i la resta d’actuacions que es puguen derivar de les resolucions emeses, per tal que el [...]

2022-05-24T12:46:08+00:00

Resum de l’assemblea sobre les novetats en els processos d’estabilització del PAS

Si no vas poder assistir a l’assemblea, però t’interessa el que hem tractat, ja tens disponible un resum.   En el vídeo parlem dels assumptes següents: • Inici • Els processos convocats i com els afecta la llei • Places que es convocaran per concurs (disposició addicional 6a) • Places que es convocaran per concurs (disposició addicional 8a) • Places que [...]

2022-03-15T12:34:46+00:00

Publicada la convocatòria i els criteris dels sexennis d’investigació ANECA

L'ANECA ha convocat des del BOE els sexennis d'investigació 2016-2021 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2022-58 Finalment no ha complit els promesos canvis de criteris per a passar a una valoració qualitativa de mèrits, en comptes d'una valoració purament quantitativa que per a fixar els plusos o complements extrasalarials en les nòmines dels investigadors. Seguiran basats només en els articles [...]

2022-01-03T10:30:05+00:00

Col·laboració proves per a les borses LABORA

STEPV ha rebut queixes d’algunes persones a les quals volien obligar a col·laborar en les proves per a les borses LABORA. El dia 28 de setembre, des del sindicat hem enviat un escrit al gerent, al director d’Àrea de Recursos Humans i al director delegat de Diàleg Social per a manifestar que la col·laboració ha de [...]

2021-09-29T15:05:44+00:00

Augmentem les garanties en els processos de selecció de personal

Cada vegada és més freqüent que persones que participen en processos selectius a la UPV contacten amb STEPV per a denunciar problemes en les entrevistes i exposicions davant el tribunal, principalment, on tot el procés de selecció s'enfosqueix i les suspicàcies sorgeixen. Per aquest motiu, i tal com vam exigir en la campanya JA TOCA, sembla raonable que les entrevistes amb les [...]

2021-09-14T08:09:02+00:00