STEPV ACONSEGUEIX INCLOURE PROPOSTES SEUES EN L’OPO 2019

L’administració i els sindicats STEPV i UGT acorden l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 en la mesa negociadora del dia 17 de juliol. L’acord arreplega les reivindicacions següents que fa temps STEPV defensa: Transformació de 3 places de capítol VI. STEPV defensa la transformació de les places laborals vinculades a la recerca (gestors, tècnics de laboratori, etc.) [...]

2019-07-25T08:50:13+00:00

OPO 2019

L’OPO 2019 reuneix un total de 85 places que es convocaran per al torn lliure, i 34 places per a la promoció interna. L’administració i els sindicats STEPV i UGT acorden l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 en la mesa negociadora del dia 17 de juliol. L’acord arreplega reivindicacions que fa temps STEPV defensa. Us deixem un [...]

2019-07-22T08:10:05+00:00

LES CONVOCATÒRIES DE PROMOCIÓ INTERNA DE LA UPV NO S’AJUSTEN A LA LLEI

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, defineix al seu article 115 tres modalitats de promoció interna: Vertical, per accedir a una categoria, cos o escala del grup o subgrup immediatament superior, dins d’un itinerari professional. Un exemple clarificador en la UPV d’itinerari professional pot ser Especialista [...]

2019-06-13T12:31:05+00:00

Novetats carrera professional

El passat 31 d'octubre l'administració va acceptar, en la mesa de negociació del PAS, les al·legacions de STEPV-Iv per a adaptar l'enquadrament en la carrera professional a les novetats del decret: es reconeixerà el temps treballat en aquelles categories extingides com serveis prestats en la nova categoria en la qual han quedat integrades. Tanmateix l’administració no reconeix el mateix dret a les [...]

2019-07-22T13:15:56+00:00

ASSEMBLEES INFORMATIVES: BAREMS DE PROMOCIÓ INTERNA

Benvolgudes companyes i companys. Com vos hem vingut informant, la UPV va a convocar diferents processos de promoció interna pròximament, i en opinió de STEPV-Iv, les persones que participaran i hagen de formar part de la borsa patiran un greuge per l’aplicació d’un barem desfasat que va ser aprovat en mesa de negociació per l’administració [...]

2019-07-22T13:17:54+00:00

PROMOCIÓ INTERNA I CONCURSOS DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL: UN MAL ACORD?

El 29 de juny de 2017 es va reunir la mesa de negociació del PAS per a tractar l'adaptació dels processos de selecció (oposicions i promocions internes) i provisió (concursos) de llocs de treball al Decret 3/2017 de la Generalitat, a més de l'aprovació del reglament sobre el procediment de canvi de lloc de treball [...]

2019-06-13T12:31:05+00:00

El Rector reconeix la irregularitat en la gestió de les borses de treball

Des de gener de 2016, STEPV-Iv ha recorregut diversos nomenaments de personal funcionari interí que s'han realitzat en llocs vacants, sense seguir el procediment establit en la normativa de borses de treball de la UPV. L'apartat 7.2 d'aquesta normativa estableix que “Quan es tracte de nomenament d'interinitat per a cobrir llocs vacants, s'oferirà a la primera persona [...]

2019-06-13T12:31:07+00:00

PUC TREBALLAR EMBARASSADA? INSPECCIÓ DE TREBALL AMONESTA A LA UPV

STEPV-Iv va denunciar la suposada discriminació de gènere que va realitzar la UPV al no contractar a diverses dones embarassades. Aquestes dones ens van posar en coneixement que NO VAN SER CONTRACTADES per a treballar en la Escola d’Estiu, com els corresponia segons la borsa de treball a la qual pertanyien, SIMPLEMENT PEL  FET D'ESTAR [...]

2019-06-13T12:31:08+00:00

Nomenaments d’Auxiliars de Serveis.

Ahir vàrem ser informats dels nous nomenaments que s'han realitzat en el cos d'Auxiliars de Servei i hem detectat que, de nou, s'han vulnerat els “Criteris Generals Borses de Treball del PAS”, que és la normativa aprovada que regeix el funcionament de les Borses. Destacarem entre ells el punt 7.2. Nomenaments per a llocs vacants, [...]

2019-06-13T12:31:09+00:00

STEPV-Iv denuncia davant el consell de Transparència Valencià la falta de transparència de les borses de treball de la UPV

STEPV-Iv informa: La secció sindical de STEPV-Iv de la UPV denuncia davant el consell de Transparència Valencià la falta de transparència i de publicitat de les borses de treball de la UPV. Davant l’immobilisme de la UPV referent a la falta de transparència de les borses de treball, la secció sindical de STEPV-Iv fa un [...]

2019-06-13T12:31:09+00:00