Vicent Julià2022-02-07T19:40:59+00:00
Vicent Julià
Vicent JuliàRepresentant del PAS en el Consell de Govern i en el Consell Socialde la UPV

Ordre del dia del Consell de Govern de 10.11.2022

Ordre del dia del Consell de Govern de 10.11.2022

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la Política i Objectius de Qualitat de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Política de Seguretat de la Informació de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, […]

Ordre del dia del Consell Social de 3.10.2022

Ordre del dia del Consell Social de 3.10.2022

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació, si escau, de l’informe de necessitat i viabilitat a la GVA sobre la proposta del títol de Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària.

3.- Aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat universitari pel sistema de la Generalitat Valenciana.

4.- Aprovació, si escau, de la proposta de retribucions addicionals del professorat universitari pel sistema propi de […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 29.9.2022

Ordre del dia del Consell de Govern de 29.09.2022

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’actualització dels membres de comissions de caràcter general
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de composició i d’adequació dels membres del grup de treball HRS4R de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, […]

Ordre del dia del Consell Social de 26.7.2022

Ordre del dia del Consell Social de 26.07.2022

1.- Aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació, si escau, de la proposta de conveni d’adscripció a la Universitat Politècnica de València de l’Escola d’Empresaris, Fundació de la Comunitat Valenciana per a la impartició dels estudis de Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial.

3.- Informe al Consell Social de la proposta de conveni de cooperació per a la constitució de la Unitat Mixta d’Investigació […]