Vicent Julià2022-02-07T19:40:59+00:00
Vicent Julià
Vicent JuliàRepresentant del PAS en el Consell de Govern i en el Consell Socialde la UPV

Ordre del dia del Consell de Govern de 28.09.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 28.09.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions del Consell de Govern
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria i calendari d’eleccions al Consell i a la Direcció de l’Institut […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 20.07.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 20.07.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions anteriors
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General de la […]

Ordre del dia del Consell de Govern d’1.06.2023

Ordre del dia del Consell de Govern d’1.06.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 27.04.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 27.04.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procendent, de la proposta d’inici del procediment d’elaboració dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la […]