Vicent Julià2022-02-07T19:40:59+00:00
Vicent Julià
Vicent JuliàRepresentant del PAS en el Consell de Govern i en el Consell Socialde la UPV

Ordre del dia del Consell de Govern de 09.03.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 09.03.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la sol·licitud d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a la proposta de reconeixement “La Festa o Misteri d’Elx” amb el Premi Princesa d’Astúries de les Arts
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 02.02.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 02.02.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la Norma de Convivència Universitària i de Règim Disciplinari de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València.
  3. […]

Ordre del dia del Consell Social de 22.12.2022

Ordre del dia del Consell Social de 22.12.2022

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (03.10.2022).
 2. Aprovació, si escau, del Pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l’exercici 2023.
 3. Aprovació, si escau, dels Pressupostos de les entitats dependents de la UPV per a l’exercici 2023:
  1. CEDAT,
  2. CEDAT AG,
  3. Fundació SERVIPOLI,
  4. Fundació CPI,
  5. Fundació AGROMUSEO DE VERA.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de l’Oferta d’Ocupació Pública del Personal d’Administració i Serveis […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 22.12.2022

Ordre del dia del Consell de Govern de 22.12.2022

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la […]