Vicent Julià2022-02-07T19:40:59+00:00
Vicent Julià
Vicent JuliàRepresentant del PAS en el Consell de Govern i en el Consell Socialde la UPV

Ordre del dia del Consell de Govern d’1.2.2024

Ordre del dia del Consell de Govern d’1.2.2024

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València.
  3. Aprovació, […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 21.12.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 21.12.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de Reglament de l’Institut Universitari d’Investigació CMT – Clean Mobility & Thermofluids
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria i calendari d’eleccions de renovació de la representació de l’estudiantat per al curs acadèmic 2023-2024 en el Claustre Universitari i en […]

El Consell de Govern i el Consell Social aproven les retribucions addicionals del PDI

En les sessions del dia 9 de novembre, tant el Consell de Govern com el Consell Social han aprovat les noves retribucions addicionals que venen a substituir a les que han anat pagant-se fins a aquest any 2023, i que no tenien garantida la seua continuïtat a partir de l’any 2024.

Aquestes retribucions, substancialment iguals a les que anàvem gaudint, es regulen a partir dels articles 76.4 i 87.4 de la LOSU, i amb elles es pretén evitar la necessitat d’una autorització expressa de la […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 9.11.2023

Ordre del dia del Consell de Govern de 9.11.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de l’elecció […]