Vicent Julià2024-05-09T12:32:21+00:00
Vicent Julià
Vicent JuliàRepresentant del PAS en el Consell de Govern i en el Consell Social de la UPV

Ordre del dia del Consell de Govern de 25.7.2024

Ordre del dia del Consell de Govern de 25.7.2024

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  3. Aprovació, […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 6.6.2024

Ordre del dia del Consell de Govern de 6.6.2024

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  3. […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 25.4.2024

Ordre del dia del Consell de Govern de 25.4.2024

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de composició i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de delegació de competències en la Comissió Delegada d’Emprenedoria.
  3. Aprovació si és procedent, de […]

Ordre del dia del Consell de Govern de 7.3.2024

Ordre del dia del Consell de Govern de 7.3.2024

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’actualització de membres […]