Pots demanar 1 màscara FFP2 per torn de treball (o equivalent)

Qualsevol treballador o treballadora de la UPV podrà sol·licitar al SIPSL una màscara COVID-19 o FFP2 per a cada jornada de treball. El personal delegat de prevenció de STEPV ha analitzat la normativa sobre màscares i després d'assessorar-se’n ha sol·licitat, promogut i aconseguit el següent: que el SIPSL destine a personal tècnic perquè revise l'adquisició [...]

2020-11-24T11:26:53+00:00

La UPV condemnada per discriminar a una embarassada

La UPV ha estat condemnada per vulnerar el principi d'igualtat entre dones i homes per discriminar a una dona embarassada al no contractar-la com a monitora de L'Escola d'Estiu. La companya, assessorada pels serveis jurídics de STEPV-Iv, ha guanyat el recurs que va presentar contra la Universitat, la qual haurà d'abonar-li [...]

2019-06-13T12:31:05+00:00

PUC TREBALLAR EMBARASSADA? INSPECCIÓ DE TREBALL AMONESTA A LA UPV

STEPV-Iv va denunciar la suposada discriminació de gènere que va realitzar la UPV al no contractar a diverses dones embarassades. Aquestes dones ens van posar en coneixement que NO VAN SER CONTRACTADES per a treballar en la Escola d’Estiu, com els corresponia segons la borsa de treball a la qual pertanyien, SIMPLEMENT PEL  FET D'ESTAR [...]

2019-06-13T12:31:08+00:00

La mesa general acorda una ampliació de les prestacions per Incapacitat Temporal i del permís de paternitat

Dijous passat dia 17 de novembre de 2016 es va reunir la Mesa General de negociació per a tractar, entre uns altres: Ampliació de les prestacions IT (Incapacitat Temporal).  Es van presentar, per part dels sindicats, diferents propostes encaminades a l'aprovació de nous supòsits de baixa que no comporten cap retenció, és a dir rebre el 100% [...]

2019-06-13T12:31:08+00:00

Sobre el pagament del salari integre quan estem de baixa

Fa algunes setmanes reberem una consulta referent a la reducció de salari que pateix el personal de la Universitat a partir del tretzé mes de baixa. Segons ens referien el salari es veia reduït en quasi un 40%, cosa que contravindria la Resolució Rectoral de 31 d’octubre de 2012, en la qual es diu que [...]

2019-06-13T12:31:08+00:00

Eleccions a delegades i delegats de prevenció en els campus de Gandia i Alcoi

En l'última mesa general de negociació celebrada el dia 18 de juliol de 2016, es va acordar per majoria, a petició de STEPV-Iv, que se celebraren les eleccions a delegades o delegats de prevenció en els Campus de Gandia i Alcoi, tal com consta en la normativa actual del Comité de Seguretat i Salut, que [...]

2016-09-26T11:53:35+00:00

Inspecció de Treball demana una AUDITORIA DE PREVENCIÓ a la UPV

La UPV realitzarà una auditoria externa del seu sistema de prevenció. Aquest ha estat un dels objectius pels quals STEPV-Iv ha estat treballant des de fa temps. Els delegats i delegades de prevenció de STEPV-Iv hem aconseguit que des de la Inspecció de Treball es faça un requeriment a la UPV perquè realitze una auditoria [...]

2016-09-26T12:51:40+00:00