Actualitat sindical UPV

905, 2024

Posicionament de la UPV sobre el conflicte a Palestina

Davant la gravetat dels esdeveniments que van ocorrent en territori Palestí durant els últims mesos, i considerant-ne la rellevància en l'àmbit global, des d'STEPV hem enviat una sol·licitud a la Secretaria General de la UPV perquè ens informem sobre el posicionament públic d'aquesta universitat respecte al conflicte bèl·lic i genocidi que està [...]

805, 2024

Dia Internacional del Personal Becari

Hui, 8 de maig, és el Dia Internacional del Personal Becari. En STEPV considerem que és crucial recordar que cal promoure unes condicions laborals justes per al personal becari, garantint una remuneració adequada, tasques rellevants, seguretat i respecte. En definitiva, cal reconéixer el [...]

705, 2024

Llistes procés excepcional d’administratius

Avui mateix, han eixit publicades al DOGV les llistes definitives de persones admeses i excloses per a l’escala/categoria administratiu (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/11), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure. El termini per a realitzar el tràmit d’autobaremació via telemàtica serà de 10 dies hàbils, a contar [...]

3004, 2024

1 de Maig: Dia Internacional del Treball

Per l’empoderament de la classe treballadora Aquest Primer de Maig hem de prendre els carrers. Hem d’omplir-los amb les reivindicacions de la classe treballadora perquè el panorama que tenim al davant no ens permet ser gens optimistes. Assistim a l’afonament [...]

2404, 2024

Publicitat de l’oferta de comissions de servei

Amb relació amb l’anunci de la Vicegerència de Recursos Humans sobre la publicitat de les ofertes de cobertures de lloc de treball per comissió de serveis, des d’STEPV recordem que només ve a complir amb la publicitat obligatòria d’aquests processos de [...]

2304, 2024

Igualtat salarial per al professorat associat: Una altra batalla guanyada

La Sala de Social núm. 8 de València ha declarat, per sentència judicial què: “existeix discriminació laboral en la retribució salarial dels Professors Associats (...) i en conseqüència procedeix que se’ls aplique en la seua retribució, en proporció al contracte parcial, la mateixa retribució que perceben [...]

1004, 2024

Reducció de jornada festes locals-Alcoi

En el següent enllaç, trobareu un resum de les diverses opcions que podeu triar a l'hora d'aplicar la reducció de 6 hores i 30 minuts durant la setmana de les Festes de Moros i Cristians d'Alcoi.  

2603, 2024

ANECA: nous criteris d’avaluació dels mèrits

ANECA va publicar el 20 de març de 2024 els nous criteris d'avaluació dels mèrits i les competències requerits per obtenir l'acreditació als cossos docents universitaris (Professor/a Titular d'Universitat i Catedràtic/a d'Universitat), i els nivells de referència exigibles per obtenir una avaluació favorable. El nou procediment [...]

2503, 2024

OOP PTGAS 2024 i els criteris generals d’accés

Aquesta setmana comença la negociació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2024 del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis. La negociació, enguany s’ha avançat 8 o 9 mesos a allò que és habitual en aquesta universitat, la qual cosa és un [...]

2503, 2024

OOP PDI 2024 i els criteris generals d’accés

Comença la negociació de l'Oferta d'Ocupació Pública, el procés pel qual s'estableixen els criteris amb els quals el Rectorat convocarà places de PDI, tant de nova creació com de promoció interna. I com és habitual amb l'actual Vicerector, la negociació amb els sindicats [...]

703, 2024

Reducció de jornada festes locals

En el següent enllaç, trobareu un resum de les diverses opcions que podem triar a l'hora d'aplicar la reducció de 6 hores i 30 minuts durant la setmana de Falles. Aquesta reducció s'aplica en les festes locals del campus de València i Gandia. A [...]

503, 2024

“Sense límits” i sense complexos

STEPV rebutja la política de Recursos Humans que està desenvolupant el rector Capilla amb el PTGAS. El rector no només no ha solucionat cap dels problemes que teníem, ni els que va prometre solucionar, sinó que està creant de nous. La seua política [...]

403, 2024

MANIFEST 8M 2024

DEMOLIR EL MASCLISME CONSTRUINT FEMINISME El masclisme des del seu origen en cultures molt antigues fins a l’actualitat ha exercit un paper important en el desenvolupament històric de qualsevol cultura. Es basa en la supremacia masculina sobre la femenina, la subordinació de [...]