Resum del Consell de Govern 3.2.2022

La sessió de febrer del Consell de Govern no va tindre acords destacables, però en l'informe del rector i el torn obert de paraules varen sorgir temes que de segur et preocupen, sigues PDI, PAS o Personal Laboral. Continuem amb el format de vídeo-blog perquè va tindre una gran acollida en general, confiem en que [...]

2022-02-14T09:24:38+00:00

Claustre 2021

El Claustre es va celebrar el 25 de novembre coincidint amb el dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, per la qual cosa es va reproduir un vídeo amb els testimonis de companyes i d’estudiants de la UPV, i la lectura d’un manifest per part del rector i la vicerectora Cuesta. [...]

2022-01-12T19:57:16+00:00

Balanç deCent dies

Aquesta setmana es compleixen cent dies del nou govern a la UPV (sense comptar les vacances). Transcorregut el termini de cortesia perquè el nou equip rectoral haja pres possessió dels seus negociats, toca fer balanç d’aquest inici de legislatura. Durant la campanya d’elecció a rector, STEPV va llançar la seua amb JA TOCA! amb la intenció de fer [...]

2021-10-14T08:10:25+00:00

Resum de Consell de Govern de febrer de 2021

S’aprova la convocatòria d’eleccions a rector amb el calendari següent: - Presentació de candidatures:                  25-03-2021 al 9-04-2021 - Campanya electoral:                                   19-04-2021 al 03-05-2021 - Votació electrònica 1a volta:                   4-05-2021 de 9 fins a les 20 hores - Votació electrònica 2a volta:                   18-05-2021 de 9 fins a les 20 hores. Creació d’una comissió per a [...]

2021-03-12T13:46:05+00:00

Consell de Govern

S’aprova el reglament de Registre d'Entitats Jurídiques. És convenient, per a algunes circumstàncies, reglamentar un registre d’Entitats Jurídiques  de les quals forma part la Universitat, bé com a persona jurídica depenent o participada, bé com a  participant de manera majoritària o minoritària.   S’aprova la Normativa d'Ús de la Biblioteca UPV. Aquesta normativa detalla quines [...]

2020-11-23T10:30:19+00:00

Resum del Consell de Govern del 23 de juliol i del Consell Social del 29 de juliol

CONSELL DE GOVERN Modificació del calendari acadèmic Amb motiu de la pandèmia s’ha hagut de fer canvis en les proves d’accés a les universitats que ha dut aparellats els canvis següents: Retardar l’inici de curs per a l’estudiantat de nou ingrés al 28 de setembre. Per a la resta d’estudiantat l’inici serà el 14 setembre. [...]

2020-10-06T12:30:58+00:00

Claustre 2019: Protestes, peticions de dimissions i pilotes fora

La sessió del claustre de 5 de desembre va començar amb una multitudinària protesta del personal de la universitat contra la decisió del rectorat d’imposar un sistema de fitxatge sense negociació prèvia. La protesta, que va començar al Hall del paranimf, es va traslladar a l’interior quan el rector va entrar. Treballadores i treballadors, de [...]

2020-01-28T16:36:25+00:00

Carrera professional per a tot el PAS

Quan cobrarem? Aquesta és la pregunta més repetida a la UPV últimament. Tanmateix té una resposta molt senzilla: quan el rector tinga la voluntat de fer-lo una realitat. Amb voluntat es podria procedir a l’abonament immediat i de forma retroactiva del complement de la carrera professional. Però, de moment l’administració està fent-se la despistada i [...]

2019-02-22T13:21:28+00:00

Menyspreu als professionals de la Universitat

Com sabeu el Professorat Associat de la UPV està en vaga. Fa un parell de setmanes aprofitant la presència al Fòrum e2 UPV 2018 de diverses autoritats públiques la Plataforma de Professorat Associat va convocar una concentració. Es va fer per part de l’Àrea de Comunicació una notícia en vídeo fent-se ressò de dit fòrum. [...]

2018-05-11T08:46:36+00:00