gai50
escripotres_banner_
BANNER 11_NOA NUA_00000
BANNER 05_00000
BANNER 07_carreraprofesional_00000
BANNER 08_embarazada
BANNER 10_00000
BANNER 02_00000
BANNER 04b_00000
BANNER 03_00000
BANNER 01_00000

Des d’STEPV-Iv duem temps sol·licitant tant contenció de la despesa com transparència de la gestió, a tots els nivells: administracions, gestió local, nacional, estatal…

En coherència amb això, a proposta dels nostres afiliats, l’assemblea de l’11 d’abril de 2012 l‘STEPV-Iv va aprovar publicar de forma anual les despeses de la secció sindical.