ANECA: nous criteris d’avaluació dels mèrits

ANECA va publicar el 20 de març de 2024 els nous criteris d'avaluació dels mèrits i les competències requerits per obtenir l'acreditació als cossos docents universitaris (Professor/a Titular d'Universitat i Catedràtic/a d'Universitat), i els nivells de referència exigibles per obtenir una avaluació favorable. El nou procediment comptarà amb una aplicació informàtica renovada i simplificada, que esperem que funcione millor que l'actual. [...]

2024-03-26T14:23:08+00:00

OOP PTGAS 2024 i els criteris generals d’accés

Aquesta setmana comença la negociació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2024 del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis. La negociació, enguany s’ha avançat 8 o 9 mesos a allò que és habitual en aquesta universitat, la qual cosa és un fet molt positiu. Tot i que el fet important és quan acabarà. Com ja vàrem [...]

2024-03-26T12:28:00+00:00

OOP PDI 2024 i els criteris generals d’accés

Comença la negociació de l'Oferta d'Ocupació Pública, el procés pel qual s'estableixen els criteris amb els quals el Rectorat convocarà places de PDI, tant de nova creació com de promoció interna. I com és habitual amb l'actual Vicerector, la negociació amb els sindicats arriba després de negociar amb les Direccions dels Departaments, deixant un escàs marge de traslladar [...]

2024-03-26T12:31:00+00:00

Reducció de jornada festes locals

En el següent enllaç, trobareu un resum de les diverses opcions que podem triar a l'hora d'aplicar la reducció de 6 hores i 30 minuts durant la setmana de Falles. Aquesta reducció s'aplica en les festes locals del campus de València i Gandia. A més, en referència al període de Setmana Santa i Pasqua, us recordem que, tal com s'indica [...]

2024-03-13T11:16:59+00:00

”Sense límits” i sense complexos

STEPV rebutja la política de Recursos Humans que està desenvolupant el rector Capilla amb el PTGAS. El rector no només no ha solucionat cap dels problemes que teníem, ni els que va prometre solucionar, sinó que està creant de nous. La seua política es caracteritza per ser expansiva amb els llocs de cap de servei, multiplicats miraculosament durant el [...]

2024-03-05T08:55:49+00:00

MANIFEST 8M 2024

DEMOLIR EL MASCLISME CONSTRUINT FEMINISME El masclisme des del seu origen en cultures molt antigues fins a l’actualitat ha exercit un paper important en el desenvolupament històric de qualsevol cultura. Es basa en la supremacia masculina sobre la femenina, la subordinació de les dones ha comportat desequilibris de poder i desigualtats de gènere al llarg de segles. [...]

2024-03-04T11:32:05+00:00

Ordre del dia del Consell de Govern de 7.3.2024

Ordre del dia del Consell de Govern de 7.3.2024 Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Acords de la Comissió Permanent. Aprovació, si és procedent, de la proposta d'adequació de Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València. Aprovació, si és procedent, de la proposta d'adequació de [...]

2024-03-01T08:06:30+00:00