Com és habitual en tota negociació de bona fe, quan s’acosta el deadline s’entreveuen canvis de posició i una disposició a cedir.

Després de les assemblees de STEPV dilluns passat, l’administració s’ha disposat a abandonar el model de taifa i ara planteja programes de teletreball comuns per a tots els centres, i per a tots els departaments, la qual cosa garantirà un tracte comú a totes les persones que treballen en aquestes unitats.

L’administració ja no veu impossible prorrogar el programa de teletreball actual, però ho farà amb prou restriccions. D’altra banda, apreciem que s’acoste a la proposta d’STEPV referent a les autoritzacions de teletreball actuals per a servir de base dels programes futurs, perquè no té sentit començar des de zero.

Negociar de bona fe és tenir la intenció sincera d’arribar a un acord, és a dir, un estira-i-arronsa, i STEPV també ha hagut de cedir en algunes pretensions com poder teletreballar el dia de l’exclusiva, o que no es fixe un mínim de 50% de treball presencial.

Finalment, quedarà per resoldre els dos obstacles següents que l’administració vol imposar:

– El “suggeriment” que no es concedisquen moscosos els dies anterior i posterior a la jornada de teletreball.

– La manca de tipificació dels motius de revocació de l’adhesió als programes, per garantir un tracte igual a totes les persones que participen del teletreball.

El pròxim dilluns, el grup de treball traslladarà la negociació del teletreball a la mesa.

Afortunadament estem més a prop d’un acord de què estàvem… continuarem informant