L’administració i els sindicats STEPV i UGT acorden l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 en la mesa negociadora del dia 17 de juliol. L’acord arreplega les reivindicacions següents que fa temps STEPV defensa:

  • Transformació de 3 places de capítol VI. STEPV defensa la transformació de les places laborals vinculades a la recerca (gestors, tècnics de laboratori, etc.) que encadenen contractes per considerar-les estructurals. Seguim demanant a l’administració, tot i que es mostra reticent, la conversió d’aquestes places perquè també és una oportunitat de consolidar l’ocupació.
  • Creació de les places de Tècnic de Gestió Acadèmica als campus d’Alcoi i de Gandia. STEPV es complau d’aquest assolit. En el seu dia, el sindicat no va signar l’acord que creava aquestes places destinades a les Escoles, l’any 2015, perquè excloïa les de Gandia, Alcoi i l’escola d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica.
  • Oferta de 57 places de la categoria d’Administratiu per al torn lliure més 20 places per a la promoció interna, que seran acumulables a l’oferta de torn lliure si no es cobreixen. Aquestes places sumades a les 15 places aprovades en l’OPO 2018 fan un total de 92 places de la categoria d’administratiu.
  • Promoció interna a places de Tècnic Superior al servei de Centre de Formació Permanent, a places de Tècnic Mitjà Esportiu al Servei d’Esports i a places d’Assessor Lingüístic al Gabinet de Normalització Lingüística. STEPV pensa que han quedat obsoletes les places de Tècnic Mitjà al CFP, així com aquelles de Tècnic Especialista a Esports, i Tècnic Mitjà Lingüístic a Normalització Lingüística, perquè el personal que les ocupa duen a terme tasques que corresponen a les de la categoria superior.

L’administració continua ajornant el debat sobre la creació del grup B. Aquesta negociació és fonamental perquè els treballadors i les treballadores de la Universitat, amb el requisit escaient, puguen promocionar.

L’OPO 2019 reuneix un total de 85 places que es convocaran per al torn lliure, i 34 places per a la promoció interna.

STEPV vol destacar la millora en la voluntat negociadora des del canvi de la Gerència a la Universitat. Tot i que la negociació de l’OPO 2019 ha estat complicada, la raó ha acabat imposant-se amb una bona voluntat negociadora i amb els arguments ferms i rigorosos de STEPV per avalar propostes justes. Tanmateix, queda molt per debatre.

Consulta la llista de places ací.