Novetats professorat associat

En la reunió de presentació del nou vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, Juan Carlos Cano Escribano, STEPV ha proposat una moratòria de la normativa de renovació del professorat Associat, seguint l’esperit del Reial decret 11/2021 que contempla l’excepcionalitat referent a la pèrdua d’ocupació o activitat econòmica fora de la Universitat, condició indispensable per a continuar formant part del professorat Associat, i donada la situació crítica de saturació docent en la qual ens trobem.

El nou vicerector ha fet seua la proposta.

Diàleg social

En un pla més ampli, a iniciativa de STEPV, el Vicerectorat s’ha compromés a realitzar amb totes les organitzacions sindicals un Pla de Diàleg Social per a la legislatura que permeta abordar de manera ordenada grans temes de les relacions laborals.

El vicerector ja ha avançat que la reforma en profunditat de la NOA i l’avaluació de la qualitat docent, fins ara personificada quasi en exclusiva en les enquestes de satisfacció de l’estudiantat, seran dos dels temes a tractar.

Un dels grans reptes dels pròxims anys és, sens dubte, el reconeixement i l’estabilització de complements retributius del PDI. Especialment, s’ha posat sobre la taula l’extensió d’aquest reconeixement al personal laboral no permanent (ASSO, AJU, AJUD), així com un treball conjunt de la institució i les organitzacions de cara a l’administració de la Generalitat per a marcar com a horitzó la consecució d’una autèntica carrera professional del PDI i deixar ja de costat els pegats com la famosa “bufanda”.

Des de STEPV valorem positivament aquest bon començament. Feia falta reprendre un diàleg sincer, assossegat i en condicions de simetria. Continuarem treballant perquè siga així