L’administració i els sindicExito-en-tu-Carrera-Profesional-1ats CCOO, UGT i UPV-Sindical signen un acord de carrera professional horitzontal per al PAS de la UPV, INJUST I DISCRIMINATORI, que EXCLOU el personal interí i el personal laboral temporal.

El compromís que STEPV-Iv va adquirir amb el personal de la UPV mitjançant el seu programa electoral va ser el d’aconseguir una UPV més solidària mitjançant mesures que incloïen, entre unes altres, una carrera professional per a TOT el PAS de la UPV, per açò, en un exercici de responsabilitat i coherència, ens hem negat a signar un acord que anteposa a una part de la plantilla enfront d’una altra.

Des del primer moment en què va començar a parlar-se de carrera professional, STEPV-Iv, apel·lant a l’autonomia universitària, va defensar la negociació d’una carrera professional horitzontal PRÒPIA per al personal de la UPV, amb les millors condicions possibles. Els motius eren clars. És importan recordar que la Generalitat finança les Universitats, però són aquestes les que després DISTRIBUEIXEN els diners rebus. Un altre tema són les prioritats, on la remuneració del PAS no és de les primeres. D’altra banda cal recordar que la Universitat Politècnica de València és un ens autònom i per tant té la capacitat de negociar la seua pròpia carrera professional quant a percentatges per anys, adequació dels trams, personal afectat, etc, etc.

Malgrat el que s’ha dit, la Gerència va proposar, i els sindicats signataris van acceptar, realitzar una inacceptable maniobra d’adhesió a la carrera professional del personal de la Generalitat Valenciana consentint deficiències tan greus contingudes en aquella com CASTIGAR el personal que ha promocionat no reconeixent-li tota l’antiguitat o INCLOURE ÚNICAMENT el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix. De poc val que, en un futur i sense cap garantia, s’intente fer extensible aquesta carrera al personal funcionari interí, quan ja s’ha optat pel “pardal en mà”.

En definitiva, la carrera professional del PAS de la UPV es planteja com una carrera a tres velocitats:

1. Els que VAN A COBRAR la carrera professional: personal funcionari de carrera i personal laboral fix.

2. Els que TAL VEGADA puguen arribar a cobrar-la: personal interí.

3. Els que NO la van a cobrar: personal laboral temporal. Aquest col·lectiu inclou tot el personal amb càrrec a convenis i projectes d’investigació, que representa un ampli percentatge de la plantilla i és el PAS de la UPV que treballa en condicions més precàries.

STEPV-Iv, que entén la defensa dels drets dels treballadors com una defensa global i solidària, en la qual no es poden quedar companys desemparats pel camí, sense motiu legal ni justificació acceptable, no pot estar d’acord amb aquest atropellament.