2 anys i 4 mesos després, la UPV incorpora les millores en conciliació en el pla concilia, millores que ja gaudien la pràctica totalitat de les empleades i els empleats públics del País Valencià.

Aquestes millores no es van poder acordar en la mesa general perquè altres sindicats components de la mesa hi van veure un suposat greuge, cosa que STEPV no comparteix i va votar a favor de l’actualització del pla concilia.

No existeix cap greuge comparatiu

És cert que el PDI no té garantit en les reduccions de jornada una reducció proporcional del POD quan les reduccions no afecten a les retribucions. Però, el PAS no té dret a reduir proporcionalment totes les tasques del seu lloc de treball, fins i tot quan la reducció de jornada comporta una disminució de les retribucions.

Un PAS que redueix la seua jornada un 20% no implica que haja de tramitar un 20% menys de factures, atendre un 20% menys de persones, ni matricular un 20% menys d’estudiants, etc. EL PAS redueix les tasques que menys perjudiquen el servei públic que ha de prestar.

STEPV té com a propòsit que el pla concilia garantisca la reducció proporcional de la docència per al PDI. Però, aquesta garantia que encara no hi està recollida no és motiu suficient per a demorar el gaudi de les millores per al PAS i al PDI.

Quines són aquestes millores aprovades?

En el web de STEPV www.stepv.upv.es/concilia trobaràs les millores en els permisos, les llicències i les reduccions que pots gaudir, amb una guia completa de com has de sol·licitar-ho i quina documentació necessites.

No deixes de visitar el nostre web si vols estar al dia de tot el que esdevé a la UPV.