El Consell de Govern ha aprovat el següent:

 • La modificació del reglament del Consell de Govern perquè es comunique l’ordre del dia a través de mitjans electrònics i s’evite l’enviament en paper. Ens congratulem d’aquesta mesura ecològica que, a més, comporta un estalvi de feina i de diners.
 • La modificació d’assignació de la docència als departaments. El canvi permetrà que no es puga assignar docència a una professora o un professor amb una sanció administrativa ferma, inclús si per distints motius no pot executar-se aquesta.

Hem votat en contra en considerar que si la llei no permet aplicar una sanció administrativa durant una baixa mèdica, per exemple, la Universitat ha de respectar aquesta garantia que la llei dona i no executar-la d’una forma encoberta.

 • La creació de 5 places de CU, 5 places de TU i 5 de COD dins del Programa d’atracció de talent, per al curs 2019-2020. El vicerector ens ha explicat que es pot pensar que no pot haver-hi persones amb un currículum destacable per a les places de COD, tanmateix aquestes places s’han creat perquè hi ha persones amb un currículum investigador molt important però no tant pel que fa a la docència, i com a conseqüència sols poden aconseguir acreditació a COD.
 • L’Oferta Pública d’Ocupació PDI 2019, aprovada prèviament per la mesa de negociació per unanimitat. Es creen les places següents:
  • Places de categoria superior en aquells departaments on hi ha personal no Associat que s’ha acreditat: 25 COD, 10 TU, 19 de CU.
  • 5 places de TU en els departaments on el professorat Associat s’ha acreditat en aquesta figura.
  • Places de professorat a temps complet en altres departaments on es vincula a la reducció de dues places de professorat Associat, per la qual cosa el nombre de persones d’aquest col·lectiu que enguany no renovarà el contracte és significatiu. D’altra banda, és cert que la transformació de treball en precari, que considerem que és el contracte de professorat Associat, en treball estable és un avanç, i a la vegada es dona oportunitats a aquest col·lectiu d’aconseguir plaça a temps complet. La mesa negociadora està tractant d’acordar uns criteris homogenis per a la no renovació de contracte de personal Associat.
  • 22 COD, i 17 COD amb el requisit I3 (15% mínim segons la llei de Pressupostos).

Finalment la proposta d’OPO 2019 la conformen un total de 113 places, incloses les 15 d’atracció de talent.

 • Les modificacions de la RLT de PAS, aprovades per unanimitat en la mesa de negociació. Olaya ha destacat que l’administració ha sigut molt lenta en negociar i modificar en la RLT el canvi de situacions d’alguns llocs de treball. Ha ocorregut que s’ha tardat 3 anys i mig per a incloure l’exclusivitat en algunes places. D’ara endavant, l’administració durà cada mes els canvis de les places a la mesa negociadora.
 • A proposta d’Olaya, els assumptes acordats en les meses de negociació es traslladaran al Consell de Govern acompanyats d’un certificat de la Secretaria de l’òrgan per evitar dubtes.

Altres assumptes que calen destacar són:

 • S’ha informat que el president nou de la CRUE és el rector de la Universitat de Còrdova. El rector de la UPV, Francisco Mora, ocuparà el càrrec de Vicepresident.
 • En compliment del compromís que té la Universitat amb el medi ambient, i a petició d’un membre en l’anterior sessió del Consell de Govern, per primera vegada s’ha substituït l’aigua embotellada per pitxers i gots de vidre en aquest Consell, per tal de reduir el plàstic. En la sessió de Consell Social del dia 12 de juny, Olaya ha demanat que s’emprara aquesta mateixa mesura.
 • Davant el rumor, a hores d’ara confirmat, que el nou Consell del Botànic comptarà amb una Conselleria d’Universitats, diferenciada de la d’Educació, Olaya ha preguntat al rector per la seua valoració. El rector considera molt positiu l’existència d’aquesta Conselleria perquè hi haja una sensibilitat especial cap a les universitats. Olaya també ho creu sabent que la nova Consellera és una professora de la Universitat d’Alacant.
 • Com pots veure en aquesta notícia, el dia 5 de juny Olaya va formar part de la representació del Consell Social per a valorar i seleccionar els equips finalistes del concurs UP STEAM. Aquest projecte està enfocat a l’alumnat de secundària d’instituts de València. Compta amb la col·laboració de la Reial Acadèmia d’Enginyeria i persegueix apropar la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques a l’alumnat de forma divertida i creativa (àmbit conegut com a STEAM, per l’acrònim en anglés), a més d’incentivar les vocacions en aquestes carreres sobretot a les xiquetes.

Per a Olaya, valorar 50 vídeos d’estudiants de secundària va ser una tasca difícil però edificant, i destaca el gran treball dels participants i en especial dels 6 equips finalistes.

Fa pocs dies tots els membres de la comunitat universitària van rebre una invitació per a assistir a la final d’aquest concurs que es va celebrar dijous 27 de juny a les 18.00 hores a l’Auditori Mar Rojo de l’Oceanogràfic.

 

Com sempre, t’anime a enviar-nos propostes i consultes per traslladar-les al Consell de Govern i al Consell Social. També apreciem les crítiques per poder millorar en la nostra tasca.

omarpi@upv.es                             Olaya Martínez Piera (representant del PAS en el Consell de Govern i Consell Social)


mdiamon@hma.upv.es
               Silvia Díaz-Alejo Monterde (representant altre PDI)

smoreno@upvnet.upv.es            Salomé Moreno Navarro (representant altre PDI)