Després de dos mesos sol·licitant la convocatòria de la Junta de PAS, que es va reunir per última vegada el 21 de juliol de 2015, sense obtenir resposta de la presidència, exercida per UGT, STEPV-Iv n’ha presentat la sol·licitud formal per registre general.

El bloqueig de la junta del PAS, que ja es produïa en l’etapa anterior, impossibilita l’estudi i les possibles propostes de solució, entre uns altres, de temes tan greus com:

– l’ABÚS per part de l’administració de les figures d’interí per acumulació de tasques (la qual cosa limita la durada dels interinatges a 6 mesos), en lloc de fer nomenaments per substitució, que és el que procedeix;

– els CANVIS EN LES CONDICIONS DE LLOCS DE TREBALL en el nomenament d’INTERINS. S’estan donant casos en els quals s’està assignant a l’interí un horari diferent al que desenvolupava el titular de la plaça, ignorant les conseqüències que açò puga tenir per al titular quan torne al seu lloc de treball; etc.

En STEPV-Iv considerem que seria més efectiu intentar trobar una solució conjunta a aquests problemes a través de la Junta de PAS de la qual formen part tots els sindicats, però una vegada i una altra s’ignora la nostra petició de convocatòria per part de la presidència (UGT), per açò, hem decidit presentar-la formalment a través del registre general de la universitat i fer públic el bloqueig que d’aquest òrgan de representació està fent-se.

Petició convocatòria Junta PAS