STEPV ha votat en contra dels criteris generals comuns a les universitats públiques valencianes per als processos d’estabilització.

La proposta, iniciativa dels rectorats, consisteix en limitar el còmput d’anys d’experiència professional, tant en els concursos com en els concursos-oposicions, així com el percentatge que l’experiència professional representarà en els concursos-oposicions, el qual quedarà 10 punts per baix del que recomana la Secretaria General de Funció Pública.

Cap d’aquestes limitacions responen a un imperatiu legal, ni tampoc a cap necessitat, atés que les ofertes d’estabilització, el grau de temporalitat, l’antiguitat de les persones que aspiren a aquestes places són totalment heterogènies i no necessiten cap criteri comú més enllà de pactar el pes de l’experiència en universitats distintes a la convocant.

La història de l’estabilització és una història de lluita. En primer lloc, durant anys als tribunals, fins que la justícia europea va traure-li els colors a l’Estat espanyol. Després, als carrers, amb mobilitzacions organitzades per STEPV i la confederació Intersindical amb coordinació amb les plataformes de personal interí; i treballant amb els grups polítics esmenes a l’Icetazo que han permés l’accés per concurs que altres organitzacions sindicals consideraven anticonstitucionals.

Ara, aquestes organitzacions amb connivència amb els rectorats, limiten el valor de l’experiència professional en les fases de concurs mitjançant un acord que mai pot ser recolzat per STEPV.

Altres assumptes

La mesa ha aprovat el seu reglament de funcionament per unanimitat.

En el torn obert de paraula hem tornat a parlar del Conveni Col·lectiu. Per enèsima vegada la Generalitat diu que té un pla i ens ha demanat temps, però com li hem transmés a la Secretària Autonòmica d’Universitats i Investigació, el Govern del Botànic ja ha amortitzat totalment la seua credibilitat en aquest assumpte.

Sobre el pla de finançament plurianual, la Secretària Autonòmica ha explicat que l’IVIE està acabant la seua tasca i que en breu el treball retornarà a la comissió d’experts i en eixe moment obtindrem més informació. STEPV considera que la GVA està treballant un tema tan important amb un excés d’opacitat