Si alguna vegada has plantejat una sol·licitud o una consulta per escrit, inclús per registre, i el que has obtingut és una telefonada en la qual alguna persona et responia de paraula i t’has sentit desemparat, saps de què parlem.

Aquesta pràctica no és general però sí cada vegada més comú.

Una consulta tècnica plantejada per escrit ha de rebre una resposta per escrit, en la qual la persona responsable deixe constància del criteri tècnic aplicable.

Una sol·licitud de qualsevol tipus ha de rebre una resolució que continga tots els elements que marca la llei, en la llengua en la qual la persona interessada haja triat, i que garantisca els drets de la persona interessada.

En el cas que es produïsca aquesta situació, el que recomanem és enviar un correu electrònic a la persona que vos ha atés o a la responsable del servei indicant:

  •  Que s’acaba de produir una conversa telefònica
  •  El contingut de la informació que heu entés se vos transmetia
  •  La sol·licitud de que vos corregisquen si ho heu entés malament.
  •  En cas que es tracte de la denegació d’una sol·licitud, reclameu la resolució per escrit emesa per l’òrgan competent.

No és la forma més ortodoxa, però al menys deixareu constància de que les indicacions que heu seguit ixen d’eixe servei.

La reducció de la càrrega burocràtica no pot convertir-se en indefensió per als usuaris dels serveis.