STEPV_rector_UPVDilluns, 14 de setembre, STEPV-Iv es va reunir amb el rector de la UPV, Francisco Mora, per construir ponts i per tractar de millorar les complicades relacions existents entre el sindicat i l’actual equip rectoral, així com per abordar la situació actual de les universitats públiques valencianes i, en concret, la de la UPV, després del canvi de govern produït arran de la celebració de les últimes eleccions autonòmiques.

En la reunió, STEPV va fer arribar al rector els seus plantejaments i reivindicacions tant des del punt de vista laboral com des del punt de vista polític. Així, entre altres qüestions, STEPV va exigir al rector la necessitat d’augmentar la transparència en la gestió de la universitat, tal com es va comprometre a fer en el seu programa electoral, tema sobre el que va incidir en el seu discurs d’obertura de l’any acadèmic a Alcoi, transparència que difícilment s’adiu amb la política de gestió de personal duta a terme des del servei de recursos humans on preval la falta d’informació prèvia a la celebració de les meses de negociació, l’abusiva utilització del silenci administratiu en moltes de les qüestions plantejades pel Sindicat, la desencertada política en l’àrea de prevenció de riscos i salut laboral, així com la falta de motivació en moltes de les resolucions adoptades per l’administració.

En la reunió es va posar de manifest la necessitat de facilitar la negociació de les condicions laborals, entre altres coses, el conveni col·lectiu del personal laboral, així com la predisposició per ambdues parts d’abordar en comú temes tan importants com la defensa de la universitat pública i la reclamació del deute històric que manté la Generalitat amb les universitats públiques valencianes.