stepv_conseller_334_160_c1Una delegació de STEPV, formada per representants de les àrees de universitats, ensenyament públic no universitari, ensenyament privat-concertat i de la confederació Intersindical Valenciana, es va reunir ahir de vesprada amb el Conseller d’Educació, Vicent Marçà, i amb el Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler.

Durant la reuníó el Sindicat li traslladà les propostes de temes a tractar durant aquesta legislatura en els tres sectors educatius.

Respecte d’universitats, STEPV-Iv presentà les següents propostes:

– Potenciació de les universitats públiques valencianes, que són les úniques que poden impulsar la igualtat d’oportunitats i l’anomenat ‘ascensor social’.
– Pagament del deute que la Conselleria manté amb les universitats, que contribueix a la precarietat econòmica en què es troben les universitats públiques, que perjudica el conjunt de la societat valenciana.
– Condicions laborals del professorat (funcionari i laboral) i del PAS.
– Carrera professional PAS
– Vigilància de l’activació dels Comités de Salut i Seguretat Laboral.
– Taxes (estructura 3+2 i màster habilitant).

Per a STEPV la prioritat és revertir totes les polítiques de retallades que s’han aplicat al sistema educatiu i treballar per a millorar les condicions laborals dels treballadors de l’educació. També ha proposat canviar el model de plurilingüisme i avançar en la igualtat lingüística i en el foment del valencià, no només en l’àmbit educatiu sinó en el conjunt de la societat valenciana.

STEPV s’ha mostrat disposat a col·laborar amb la Conselleria d’Educació i el govern valencià per aconseguir aquests objectius, compartits per la nova administració. I en aquesta tasca, el Sindicat considera que cal aconseguir la máxima unitat i mobilització de la comunitat educativa i de la societat valenciana.

El Sindicat valora positivament la reunió i el bon clima de diàleg i espera que les propostes plantejades es duguen endavant en un clima de participació democràtica de la comunitat educativa i de transparència en la gestió.