En STEPV no compartim les mesures de contenció dictades pel vicerectorat de desenvolupament sostenible dels campus.

Apagar la climatització no persegueix la millora en l’eficiència energètica ni la sostenibilitat mediambiental, objectius amb els quals el sindicat està totalment alineat, sinó l’estalvi econòmic mal entés.

El rector Capilla i la llei de l’embut

El Govern del rector Capilla sempre té diners per reformar-se el despatx, per elevar el nombre de direccions d’àrea, i ja van 40, per multiplicar les vicegerències o per crear nous serveis (Oficina econòmica de recursos humans, Servei d’Estudis esportius i societat, etc…) que ni milloren l’organització ni aporten valor al servei que donem.

També hi ha diners per a picadetes, celebracions, àgapes i despeses vàries de representació.

Però apliquen la tisora a la contractació de professorat, malgrat la saturació als departaments, i a la incorporació de PAS per cobrir baixes, vacants o reforços necessaris en serveis sota mínims. I ara, la desconnexió de la climatització.

I damunt presumeixen d’austeritat en les xarxes socials.

Temperatura als espais de treball

També considerem necessari Informar el personal que segons el Reial Decret 468/1997 la temperatura a les oficines ha d’estar entre els 17 i els 27º C, i en els locals on es faça treballs lleugers entre 14 i 25º C.

En cas que el teu lloc de treball no complisca amb les condicions reglamentades pots contactar amb el servei de prevenció o amb els delegats i delegades de prevenció, tant d’STEPV com de la resta de sindicats.

Rectificació necessària

Senyor rector, des d’STEPV li exigim la desautorització de l’ordre de la vicerectora, i li demanem que predique l’austeritat amb l’exemple, i aprime la seua administració de càrrecs a dit i paralitze les despeses de representació del rectorat.