Si no hi ha novetats, convocarem, amb la resta de sindicats que vulguen unir-se, concentracions de protesta els dies 15 i 22 de desembre, abans de les sessions del Claustre i el Consell de Govern programades per a eixes dates.

Divendres 2 de desembre en mesa de negociació del PAS, el vicegerent de recursos humans flanquejat pels vicerectors de planificació i de diàleg social, va informar als sindicats de les pròximes mesures que volen implantar, totes elles en opinió d’STEPV destinades a RETALLAR les despeses de personal en el PAS.

L’accés, tant per torn lliure com per promoció interna, es farà només per oposició, eliminant la fase de concurs. D’aquesta forma augmenten les possibilitats de que el personal més antic que cobra triennis i carrera professional no consoliden el seu lloc de treball. Aquesta mesura serà d’aplicació a les noves ofertes d’ocupació públiques, incloent l’ordinària de 2022.

El procediment d’autorització de comissions de servei deixa de tindre efectes, i les comissions tornaran a concedir-se a dit. Una mesura que deixa en les mans dels caps qui tindrà els punts per guanyar els futurs concursos, creant una xarxa de favoritisme com ja passava abans.

Aquestes dues mesures volen aprovar-les en la comissió econòmica del Consell de Govern del pròxim 14 de desembre, i ratificades el dia 22 pel ple.

També va anunciar que no hi haurà prorroga del programa transitori de teletreball, així que a partir del dia 2 de gener no hi haurà teletreball fins que s’aproven els programes definitius, programes que estan paralitzats a l’espera del model que el mateix vicegerent ha d’enviar a centres, departaments, serveis i unitats.

Per últim, l’administració revisarà tota la relació de llocs de treball del PAS, que no significarà una revisió a l’alça de la classificació dels llocs, i que es basarà en aquests quatre principis:

  •   Subcontractació
  •   Centralització
  •   Automatització
  •   Eliminació de tasques

El vicegerent va anunciar la intenció d’arribar a un acord en l’OPE i en la revisió de la plantilla, però ens va recordar que l’administració no necessita l’acord amb les organitzacions sindicals per aplicar-les.

El rector de les persones es lleva la careta

Aquestes mesures res tenen a veure amb els compromisos electorals del rector, i busquen una reducció de les despeses de personal en el PAS, als quals ens culpen de cobrar la carrera professional. Una carrera professional que està finançada íntegrament per la GVA.

Traïdoria en l’elecció de la data d’anunci de les mesures

L’elecció de la data de l’anunci d’aquestes novetats, poques hores després de les eleccions sindicals i el dia d’abans de la setmana més complicada per informar-vos i mobilitzar-vos, no sembla una casualitat.

Per això enviarem aquest correu els tres dies hàbils d’aquesta setmana intentant que tota la plantilla siga conscient de la situació a la qual ens enfrontem.

Continua atent a les notícies.