En vista de la multitud de consultes sobre si els serveis de Biblioteca a la UPV s’ha d’acollir al torn únic de Pasqua, STEPV ha cregut convenient parlar amb el director i la directora d’Àrea d’aquest servei.

Ens han explicat que les biblioteques reben un gran nombre d’estudiants durant el període de Pasqua. Però la Universitat no té constància que aquestes persones siguen membres de la UPV, per tant, no és lògic ni normal que el servei de Biblioteca es considere essencial sense constatar la demanda real de la comunitat universitària per a obrir el segon torn, i menys encara que es mantinga el funcionament de totes les unitats, algunes de les quals no són de préstec de material bibliogràfic.

STEPV rebutja aquesta decisió de la direcció d’àrea perquè no s’ajusta al calendari laboral 2022, per la qual cosa es va traslladar al vicerector de conciliació, durant la mesa general celebrada el 23 de març, que ha resolt buscar una solució amb els responsables de Biblioteca. Si aquestes converses no foren fructíferes, celebrarem una assemblea amb el personal afectat per acordar accions de protesta.

Davant la proximitat de les vacances de Pasqua, es va acordar que les direccions dels serveis per motius de planificació poden decidir establir dos torns . D’acord amb això, STEPV no està d’acord amb l’apertura de les biblioteques durant el segon torn de Pasqua perquè es tracta d’una decisió arbitrària.

Continuarem informant.