El personal de la UPV que té dret a una reducció de jornada d’acord amb la modificació del Pla Concilia aprovada pel Consell de Govern el 22 de juliol continua sense poder gaudir d’ella.

Primer va ser la falta de voluntat política de l’anterior equip de Govern, que va retardar més de dos anys que tinguérem a la UPV els mateixos drets que el personal de la GVA i la resta d’universitats públiques. Després va ser la incomprensible oposició dels sindicats UGT i CCOO quan es va negociar adoptar aquests drets, i ara el col·lapse al servei de recursos humans que no pot resoldre l’allau de sol·licitud que ha presentat el personal.

Per la qual cosa, des de STEPV hem demana’t al gerent que done la instrucció que totes les persones que hagen sol·licitat la reducció de jornada comencen a gaudir-la de manera immediata, i amb la condició que aquelles persones que no complisquen els requisits hauran de tornar les hores reduïdes sense motiu.

Aquesta mesura permetria el gaudi simultani a la resolució de sol·licituds, i no endarrerirà més l’aplicació d’aquesta mesura favorable a la conciliació ni carregaria sobre les persones treballadores la manca de personal o planificació en el servei encarregat de resoldre-les.

Esperem la resposta del gerent amb la confiança que puga acceptar aquesta proposta nostra.