Amb els assumptes importants per a les treballadores i els treballadors que queden aparcats i s’acumulen sense resoldre, i les persones de confiança del gerent que arriben a la UPV per aparcar les seues posaderes en cadires de direcció, el pàrquing de Gerència està ple.

Teletreball

Els programes de teletreball estan aparcats.

Res més lluny de la promesa del vicegerent d’elaborar un model de programa per a enviar als CDIS, i així que el personal s’hi puga adherir, ja hi ha rumors d’una pròrroga de la situació actual.

STEPV no pot acceptar-ho, ja que significa el següent:

  • Continuar amb un dia màxim de teletreball a la setmana.
  • Que les persones que no van ser autoritzades a teletreballar, per qualsevol circumstància, o aquelles que han canviat de lloc de treball, o s’incorporen a la UPV no poden gaudir oficialment del teletreball.
  • Seguir de manera provisional, cosa que trenca amb el que es va acordar, i demostraria, una altra vegada, que no ens podem fiar de la paraula de l’equip rectoral.

STEPV està animant les persones responsables dels serveis a elaborar els corresponents plans de teletreball, i està disposat a prestar l’ajuda necessària si escau.

Per al pla de Centres i Departaments, el disseny del qual correspon a la gerència, només podem encoratjar els directors i les directores que pressionen per fer complir els terminis.

Processos d’estabilització i Oferta Pública d’Ocupació (OPO) 2022

El vicegerent va anunciar la convocatòria de la mesa per negociar els barems i les bases dels processos d’estabilització per a aquesta setmana. En el moment d’escriure aquest comunicat encara no hi ha una data prevista.

Per a negociar l’OPO ordinària (no és estabilització) de 2022 va fixar la data de la negociació en la setmana pròxima. Ja veurem si serà cert.

Aquests dos assumptes han d’estar resolts i publicats en el DOGV abans el 31 de desembre.

Els dies d’assumptes propis per acumulació de la reducció d’estiu

La discrepància en la interpretació del pla concilia sobre quants dies corresponen a cada persona per no reduir-se la jornada d’estiu, en funció de la seua jornada laboral efectiva, també “s’ha aparcat”.

Fa més d’un més que la comissió d’interpretació del Pla Concilia es va reunir, aleshores l’administració, una vegada escoltades les posicions d’STEPV i de la resta de sindicats, va demanar un parell de setmanes per poder proposar una solució.

Seguim esperant.

Els casos pendents de reconeixement de la carrera professional

La vicegerència també “ha aparcat” aquest assumpte.

El vicegerent, a l’igual de l’anterior, només fa que posposar la data de resolució, cada data és sistemàticament substituïda per una posterior. Aquesta manera de procedir ja dura quasi un any.

 

La paciència s’esgota..