Saps si la teua vitrina aspira correctament?

Saps per a quins productes pots utilitzar-la i per a quins no perquè podria ser perillós per a la teua salut i la d’aquells que l’envolten?

Des de la UPV fa temps que s’avalua el funcionament de les vitrines d’extracció dels laboratoris i els assigna un color que indica el nivell d’extracció que poden proporcionar, i per tant per a quina classe de productes químics es pot utilitzar o no.

Si una vitrina aspira poc, no pot utilitzar-se per a productes químics de determinada perillositat o risc químic, per a no perjudicar la salut de les persones usuàries d’aquesta i de les persones que puguen estar en el seu entorn.

La vitrina del teu laboratori:

  1.  El servei de prevenció de la UPV ha avaluat i mesurat el seu nivell d’extracció.
  2. L’informe amb els resultats de l’avaluació i la classificació de la vitrina s’ha remés a la persona responsable del teu CDIS perquè informe el personal usuari.
  3.  La vitrina ha de tenir en lloc visible una etiqueta que identifica la classe de productes per als quals pot ser o no utilitzada.

Si has detectat que alguna de les vitrines amb les quals treballes no té etiqueta d’identificació sobre el seu nivell d’aspiració (codi de colors verd/groc/taronja/roig), o tens dubtes, pots contactar amb el personal delegat de prevenció perquè t’informen sobre el seu estat.

El personal delegat de prevenció designat per STEPV que pot informar-te són:

Sergio Panella Bonet (spanella@upv.es o 77046)

Fátima Romero Sanchis (farosan@upv.es o 77046)

RECOMANACIÓ: si la teua vitrina no té etiqueta de colors identificativa, mentre esbrines el seu nivell d’extracció, et recomanem que no faces ús d’aquesta.