El diari El mundo va publicar divendres 15 de novembre la notícia que la Intervenció de la Generalitat qüestiona la legalitat dels salaris que perceben el gerent, el secretari general i els directors/es d’àrea de la UPV perquè excedeixen en un 104%, 65%, i 35% respectivament a aquells que les taules salarials preveuen.

STEPV ha dirigit un escrit al rector de la Universitat per a exigir-li una explicació pública a tota la comunitat universitària sobre els salaris que perceben les persones de la seua confiança.

A més, des del sindicat també exigim una resposta a l’escrit, de 20 de març d’enguany, que demanava les funcions que desenvolupen les persones que compatibilitzen el càrrec de director/a d’àrea amb el lloc de treball de cap de servei. En la nostra opinió, aquestes funcions són exactament les mateixes i suposa un sobresou que, a més, sembla ara que vulnera la legalitat.

Com pot justificar el rector aquests sous amb la política d’austeritat que Recursos Humans aplica? És una política marcada per la no substitució del personal, tant de PDI com de PAS, en situacions com la malaltia, o la maternitat i paternitat, que calen protegir.

Com pot justificar que no s’use el mateix tracte, de respecte absolut a la legalitat, en els salaris dels nostres responsables com en l’estrafolària interpretació de la llei de contractes (GEA)?

El secretari general de la UPV explica en el diari que «El acuerdo del Consejo de Gobierno establecía un principio de igualdad [entre PDI y PAS] mediante un subcomponente del complemento específico por el desempeño de un cargo».

Açò ens genera un altre dubte: per què és important mantenir la igualtat entre PDI i PAS quan es tracta dels seus salaris (gerent, secretari general i direccions d’àrea) i no quan es vol imposar un sistema de control horari?