Diuen que un esquirol pot creuar el Campus de Vera, d’est a oest, botant de direcció d’àrea en direcció d’àrea i de personal eventual a personal eventual sense tocar terra.

Resulta sorprenent que la UPV tinga més personal eventual que la resta d’universitats públiques valencianes juntes. Aquest personal es nomena a dit i rep les retribucions que fixa el rector per a realitzar funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial. La UPV compta amb 21 llocs de treball d’aquesta naturalesa! Són moltes les qüestions de confiança que necessiten d’assessorament?

D’altra banda, en arribar la tardor les direccions d’Àrea es multipliquen com a rovellons. En dos anys aquestes direccions han augmentat de 20 a 29. STEPV-Iv opina que en alguns casos no responen a les necessitats reals del servei, ja que dupliquen les funcions del lloc de Cap de Servei i es fa més evident quan una mateixa persona exerceix els dos càrrecs.

La Direcció d’Àrea comporta un complement retributiu equivalent a la Direcció d’un Departament, a més de la reducció de càrrega docent de 12 crèdits en cas del PDI.

STEPV-Iv ha sol·licitat, en compliment de la llei  de transparència, la publicació de les funcions de tots els llocs de treball eventual i dels càrrecs de Direcció d’Àrea. A més, convidem al Rectorat sumar-se a la iniciativa de la Generalitat i publicar els currículums de les persones que ocupen càrrecs d’assessoria i de confiança.

És un bon moment perquè el rector demostre que realment som l’Administració transparent, a la qual sempre fa al·lusió.