STEPV ha presentat un recurs contra el nomenament del nou vicegerent de Recursos Humans en considerar que ha sigut designat prescindit totalment i absolutament del procediment legal, la qual cosa implica la nul·litat de ple dret d’aquest.

Efectivament, tant si és un nomenament de lliure designació, d’acord amb la llei de Funció Pública Valenciana, com si és una comissió de servei, d’acord amb la normativa de Comissions de Servei UPV, és requisit que la convocatòria siga pública.

Preocupa molt que l’administració de la UPV no tinga en compte la normativa a l’hora de designar a la persona que ha de vetlar pel compliment estricte d’aquesta normativa.