Anima’t a eixir

Des de l’STEPV volem animar-te a eixir al carrer el pròxim 8 de març per defensar els drets conquerits i alçar la veu contra les desigualtats. El moviment feminista ha estat treballant per impulsar una vaga feminista laboral, de consum, estudiantil i de cures per mostrar la importància del paper que les dones juguem en la societat i per visibilitzar la repressió que el patriarcat exerceix sobre nosaltres. Lluitem contra les violències masclistes, pel dret a decidir sobre el nostre cos i la nostra vida, per la justícia social, l’habitatge, la salut, l’educació, la laïcitat i per la cura de l’entorn.

Intersindical Valenciana, que participa en assemblees, plataformes i coordinadores feministes arreu del PV, i escoltant la reivindicació de les mateixes dones, torna a convocar vaga de 24 hores.

Per això, hem donat cobertura legal a totes les dones que decidisquen secundar-la, també en educació.

PER QUÈ FEM VAGA?

Perquè al País Valencià tenim una bretxa salarial de més del 25%

Això vol dir que les valencianes, cada any, treballem 92 dies sense cobrar.

Perquè la precarietat laboral s’agreuja més en els sectors més feminitzats

Les dones tenim més atur, més temporalitat i més treball a temps parcial, cosa que té com a conseqüència pitjors prestacions durant la vida laboral i la jubilació.

Perquè volem que l’assetjament sexual al lloc de treball i in itinere es reconega com a accident laboral.

Perquè les feines de cuidar la casa i la família recauen majoritàriament en les dones

No es valoren suficientment i perquè quan passen al mercat laboral tenen condicions deplorables; la situació de les treballadores internes (moltes d’elles migrants), és pròpia d’un sistema d’esclavitud. Volem que les dones que tenen una discapacitat reconeguda (causada moltes voltes per accidents laborals i malalties professionals sense reconeixement) reben un tractament inclusiu per la plena inserció social i laboral.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB LA VAGA?

Una llei d’equiparació salarial similar a la islandesa.

La derogació de la Reforma Laboral i de la Llei d’Estrangeria, pel que tenen de discriminatòries per les dones.

L’abolició del treball intern.

La implantació de permisos per naixement i adopció iguals, obligatoris i intransferibles per a totes les persones.

COSES QUE HE DE SABER PER EXERCIR EL MEU DRET A LA VAGA

La vaga de 24 hores és totalment legal i s’ha formalitzat en els terminis que expressa la llei. Afecta a tots els sectors productius de tots els àmbits, tant públic com privat.

La vaga és un dret fonamental: cap empresa pot prohibir-te de fer-la ni dur a terme represàlies.

No tens obligació de comunicar a l’empresa que vols fer vaga.

En els serveis públics hi ha uns serveis mínims d’obligat complimentque es publiquen en el diari oficial.

La vaga de 24 hores cobreix tot el dia 8 de març i, a més, també cobreix els torns de treball que comencen el 7 i acaben el 8, i els que comencen el 8 i acaben el 9.

Les dones reivindiquem una Educació on:

Es duga a terme una perspectiva de gènere transversal en totes les disciplines i s’incloguen figures femenines en tots els temaris

Perquè les dones estem encara silenciades. I volem canviar les opcions a carreres “masculinitzades i feminitzades”; és a dir, que es propicie també uncreixement de la presència de les dones en carreres científiques i no només a les relacionades amb les humanitats o de la salut.

Es tinga el dret a una educació afectivo sexual diversa

Lliure d’estereotips heteropatriarcals i on no reduïsquen a les dones a mers objectes d’ús o consum.

Desaparega la creença de molts joves a qualificar la violència masclista com a “conducta normal”

En el context d’una parella o un “tema polititzat que s’exagera”. L’assetjament a les aules existeix i cal prendre mesures per eliminar-la mitjançant protocols d’actuació. Denunciem que en els centres educatius no hi ha protocols davant les agressions que pateixen tant alumnes com docents.

Es pose fi a la bretxa de gènere

En la formació, perquè la baixada de les taxes i l’augment de les beques a les nostres alumnes i filles siga una realitat que els permeta conciliar la vida estudiantil, laboral i de cures que algunes d’elles han de suportar pel simple fet de ser dones.

S’adopten les mesures dirigides a evitar qualsevol mena de discriminació laboral

Mitjançant l’elaboració i aplicació dels plans d’igualtat entre dones i homes mitjançant la consecució i la supressió de la bretxa salarial i el sostre de vidre, així com la igualtat en les pensions.

Es faça efectiva la corresponsabilitat

En totes les tasques i funcions que exercim en la nostra vida laboral, domèstica, social… hi haja flexibilització en els horaris que permeta la conciliació de la vida laboral i de cures. Ha de desaparéixer, doncs, la penalització a les dones per l’ús de reduccions de jornada per cura de fills o filles i/o familiars.

Es desenvolupe, promoga i pressuposte la implementació dels 11 eixos de treball del Pacte d’Estat contra les Violències Masclistes.

Que el desembre del 2017, els diferents Grups parlamentaris, les comunitats autònomes i les entitats locals representades a la Federació de Municipis i Províncies van ratificar. Prou d’agressions, humiliacions, marginacions o exclusions. Lluitem pels drets socials i reproductius.

Prou de violències masclistes a les dones

Siga quina siga la nostra edat i condició. Volem moure’ns en llibertat per tots els espais i a tota hora. Assenyalem i denunciem la violència sexual com una apropiació patriarcal del nostre cos, que afecta de manera encara de manera més marcada a dones en situació de vulnerabilitat.

Companya, el proper 8 març les dones fem vaga.

Si nosaltres parem s’atura el Món.