Sr. RECTOR aposte per la PREVENCIÓ DE RISCOS JA!

El passat 1 de març representants de tots els sindicats vam mantenir una reunió conjunta amb el Rector per demanar-li que es produïsca una veritable prevenció de riscos laborals a la UPV d’una vegada per sempre. Les i els representants sindicals li vam sol·licitar que cal ampliar els recursos destinats a garantir el dret a la salut de tot el personal treballador, així com mantenir la Direcció d’Àrea.

Demà dia 28 d’abril de 2017 se celebrarà el dia mundial de la Seguretat i Salut en el treball.

És molt important que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, vigent des de l’any 1995, deixe de ser molesta per a qui té l’obligació d’aplicar-la i cal que es pose a la feina perquè es complisca i s’integre en tots els àmbits: en l’empresarial i en l’administració pública.

Després de 20 anys d’existència de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, a la nostra universitat el nivell aconseguit per implantar-la i complir-la encara deixa molt que desitjar. Pel contrari, durant l’últim any ens hem vist obligats a interposar nombroses denúncies davant la Inspecció de Treball contra la inacció de la UPV per a preservar la salut de les seues treballadores i els seus treballadors, cosa que hauria de ser un mínim per a una universitat com la nostra, malgrat els pressupostos tan grans que maneja.

No podem passar per alt que en aquesta universitat es forma al personal professional que haurà de gestionar i garantir la prevenció de riscos laborals en la nostra societat, i resulta irresponsable que aquests ensenyaments i coneixements sols existeixen sobre paper i no se n’apliquen.

És sorprenent que a dia d’avui no tenim encara definida una política de prevenció eficaç, no es promou integrar-la i ni tan sols existeix en l’actualitat una planificació preventiva.

A la UPV seguim funcionant d’una manera reactiva: es posa un pegat al problema quan ja s’ha generat. És una forma d’actuar totalment contrària a l’esperit de la llei.

A més, no es pot implantar una política preventiva sense tindre en compte de manera coordinada, oberta i transparent al personal delegat de prevenció que és el representant legal dels treballadors i les treballadores en matèria de prevenció i de salut laboral. Aquest és un dels motius pel qual la UPV infringeix aquesta legislació i amb conseqüència ha estat requerida per la Inspecció de Treball de forma reiterada.

Un altre tema en què estem en les beceroles és pel que fa a les auditories que la llei obliga a efectuar i que la nostra universitat no ha dut a terme. De nou la Inspecció de Treball ha requerit que s’executen de forma expressa, com ja us vam informar.

Sembla ser que, malgrat tot, la prevenció segueix sent secundària per al Sr. Rector. Però, per a la seguretat i la salut de tot el personal treballador, estem obligats a exigir que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals es complisca i que la UPV done exemple per convertir-se en un referent pel que fa a la prevenció, i així puga aparèixer en els rànquings que tant agraden a les persones que governen aquesta universitat.

 

PER LA PREVENCIÓ I LA SALUT DE TOTES LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS.