El dia 9 de novembre, STEPV es va reunir amb l’equip de la Secretaria Autonòmica d’Universitats, M. Esther Gómez Martín i amb la Directora de l’ISEA (integrada en la Secretaria Autonòmica d’Universitats), Francisca Blanch Piqueras.

A l’inici de la reunió també va acudir el Conseller d’Educació, José Antonio Rovira, amb el qual es va acordar una pròxima reunió per a tractar les propostes del Sindicat respecte a ensenyament públic no universitari i ensenyament concertat.

La reunió ha sigut una primera presa de contacte amb les noves persones que estan gestionant el sector d’universitats i de l’ISEA. Tot i això, STEPV ha començat a traslladar algunes qüestions que considera que s’han d’abordar durant aquest curs.

Quant a les universitats públiques, el Sindicat ha plantejat qüestions relacionades en finançament universitariMesa General d’Universitat, problemes amb la compatibilitat del professorat substitutconveniAVAPproblemes amb les subvencions dels projectes, …

STEPV valora positivament la reunió, que ha sigut productiva i cordial, i ens hem emplaçat a continuar reunint-nos per tractar tots aquests temes amb més profunditat, tant pel que fa a les universitats com pel que fa a l’ISEA.

En aquest enllaç pots veure la notícia completa.