Durant els pròxims mesos aniran finalitzant els actuals programes de teletreball i és el temps de l’avaluació, la millora i la renovació.

STEPV ha sol·licitat la reunió de la Comissió de Seguiment del Sistema de Teletreball perquè no se’ns tire el temps damunt, com ja ha passat unes altres vegades i tinguen situació de vuit legal, que ja hem patit.

Com sempre, la teua opinió és fonamental, tant les bones com les roïnes, així que et demanem que ens les remetes perquè les fem valdre en la sessió de la Comissió.

Cal donar solucions a assumptes com el teletreball del personal amb perfil informàtic que no està autoritzat, i a aquells altres que tu ens comuniques.