Després de quasi sis mesos sense percebre les retribucions corresponents a l’antiguitat del professorat associat (triennis), des de l’STEPV s’ha realitzat una denúncia dirigida a la Inspecció de Treball denunciant els fets, ja que tal com s’indica en el Decret 83/2023, publicat al juny, els imports s’abonaran a partir de l’entrada en vigor d’aquest i encara està pendent.

En aquest enllaç pots accedir al contingut de la denúncia.

En desembre de l’any passat, el rector va anunciar que tot estava preparat peabonar només fora aprovat aquest complement. Per això, no podem entendre a què espera la universitat per abonar aquesta millora a un dels col·lectius pitjor remunerats de la universitat.

Per a qualsevol aclariment, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de stepv@upv.es