Com ja va passar en 2018, 2019 i 2020, la Intersindical Valenciana s’ha posat al servei del moviment feminista de cara al 8M de 2023. Així ho vam fer amb les 2 convocatòries estatals i una a Alacant en 2020 de vaga feminista (que englobava vaga laboral, estudiantil, de cures i de consum) de 24 hores, que la Intersindical va convocar després que alguna trobada estatal d’assemblea 8M així ho va requerir. I en 2023, el sindicat manté el seu compromís amb les decisions del moviment feminista reunit en assemblees en les que participem activament des de l’inici.

Què està convocat al País Valencià?

Una assemblea ha decidit convocar vaga durant 24 hores. Altres territoris de l’estat han fet el mateix.

Intersindical Valenciana ha respost i formalitzat la vaga laboral, per tal de donar cobertura legal a la petició que se’ns ha formulat. Això sí, com que l’àmbit territorial de la Intersindical Valenciana és de País Valencià, la vaga està legalitzada per tot el territori, i qualsevol dona que vulga secundar-la estarà coberta.

Per què ens hem de mobilitzar?

Independentment de la fórmula de lluita que haja optat cada col.lectiu, els motius de la mobilització són compartits. Les reivindicacions que van originar les 3 vagues passades estan plenament vigents, ja que els drets de les dones continuen retallats i la violència que patim, lluny de reduir-se, va en augment.

La nostra situació laboral és manifestament injusta. La bretxa salarial que patim sobrepassa el 22%. La taxa d’ocupació,10 punts per sota de la dels homes, amb un atur 6 punts superior. Més del 30% de dones treballant a temps parcial i amb pensions un 37% més baixes. Els oficis més feminitzats són els que menys malalties professionals tenen reconegudes i els que es regulen amb convenis més baixos. Com a mitjana, els llocs de responsabilitat de les empreses no apleguen a tindre el 15% de dones. Si, a banda de ser dones, hem nascut a milers de quilòmetres i no tenim papers, la situació és crítica.

La conciliació de la vida laboral i personal és una utopia per a nosaltres, ja que el pes de les cures recau (encara) majoritàriament en les dones. L’elevadíssim nombre de reduccions de jornada i excedències que ens demanem ho demostra de manera objectiva, amb percentatges de més del 80%. La nova normativa sobre permisos per naixement ha estat una millora perquè el 2021 s’equipararan els permisos, però resulta insuficient perquè les 16 setmanes de permís no són obligatòries i això farà que n’hi haja homes que no les gaudisquen totes, sobretot en l’empresa privada.

El 8M, totes al carrer

Tant si el moviment feminista que tenim més a prop ha convocat vaga o no, el que sí que és un denominador comú és la intenció de desbordar els carrers de les nostres localitats. A tot el País Valencià, n’hi ha convocades accions durant tot el dia 8, que culminaran en manifestacions que es preveuen tan multitudinàries com les que hem viscut en les convocatòries anteriors.

A les principals ciutats, les manifestacions seran:

Alacant: Escales del Jorge Juan, 19:00 h

Castelló: Plaça de les Aules, 19:00 h
València: Plaça Porta de la Mar, 18:30 h amb l’acte Tisorada al Patriarcat i a les 19:00 h començarà la Manifestació.
Elx: Plaça de l’aparadora, 19:30 h
Gandia: Centre Social Beniopa, 18:30 h.
Ontinyent: Plaça de Santo Domingo, 19:00 h.
Xàtiva: Casa de la Dona, 19:00 h.

Amb aquest vídeo vos animen a participar-hi! Vos esperem!