Pot semblar que les persones contractades amb càrrec a un projecte no són susceptible de gaudir d’alguns drets que són reconeguts al personal funcionari.

Des de STEPV considerem necessari que aquestes persones, així com aquelles que dirigeixen les unitats on treballen, estiguen assabentades dels seus drets laborals:

1. El personal laboral temporal té els mateixos drets que el PAS funcionari de la UPV pel que fa a:

– Pla concilia

  • Reduccions de jornada
  • Horaris
  • Permisos
  • Llicències
  • Vacances anuals

– Calendari laboral 2021

  • Dies d’assumptes propis (Moscosos)
  • Dia del Patró
  • Reducció de jornada horari d’estiu
  • Reducció de festes locals
  • Períodes de Setmana Santa i Nadal

2. El còmput de la jornada laboral té caràcter anual, així dins de la negociació del pla concilia en 2013 s’establiren com a treball efectiu les hores següents:

– Un curs de formació online de 20 hores.

– 26 hores anuals per la mitja hora de dinar entre el torn de matí i la vesprada.

– 55 hores anuals per 15 minuts de cortesia a l’entrada.

 

Així, la jornada laboral que apareix en els contractes de 40 i de 37 hores i mitja setmanals, significa un treball setmanal de 38 hores i de 35 hores i mitja respectivament.

STEPV queda a la teua disposició en el correu stepv@upv.es o les extensions 17046 o 10197 per a resoldre qualsevol dubte, ja sigues personal laboral temporal o responsable de la unitat. També pots adreçar les consultes al servei de Recursos Humans perquè et confirme la certesa d’aquesta informació.