Obtenir el primer sexenni, el quart si eres PDI catedràtic, o el tercer per a la resta del PDI, implica una reducció de la capacitat docent (crèdits a impartir) segons la LOU, el Decret Wert i la NOA.

Però què passa si l’assignació del POD ja està tancada? De nou aquest curs, en STEPV hem rebut nombroses consultes sobre aquest tema.

La política aplicada per l’equip anterior consistia a retardar un any l’aplicació de la reducció docent derivada d’aquest sexenni, o, en el millor dels casos, traslladar la decisió als departaments. Es creava aleshores un greuge comparatiu entre el PDI, en funció del departament al qual s’està adscrit, ja que alguns apliquen la reducció el mateix any de la concessió mentre que uns altres ho fan a l’any següent.

Des de STEPV hem consultat al nou vicerector de Professorat i Organització Acadèmica quina serà la seua política sobre aquest tema. Hem de destacar que ha tingut interés a respondre ràpidament, tot i que aquest curs no es produirà cap canvi i serà cada departament qui decidisca.

Per a STEPV no existeix cap fonament jurídic que obligue el PDI a esperar tot un curs acadèmic perquè se li reduïsquen els crèdits impartits. Obviant qualsevol argument pressupostari, la capacitat docent del PDI hauria d’ajustar-se, dins del termini i en la forma escaient, al que disposa la legislació i la normativa.

Així, si has obtingut una avaluació positiva de la teua activitat investigadora o de transferència i et correspon una reducció de la capacitat docent, pots sol·licitar per escrit al teu departament perquè la reducció es faça efectiva de manera immediata. En aquest enllaç pots descarregar-te un model de sol·licitud.

Aprofitem l’ocasió per a continuar reclamant la derogació de l’actual NOA, que és innecessàriament complexa.

Davant qualsevol dubte pots consultar a STEPV en l’extensió 77046 o en el correu stepv@upv.es