STEPV rebutja la política de Recursos Humans que està desenvolupant el rector Capilla amb el PTGAS. El rector no només no ha solucionat cap dels problemes que teníem, ni els que va prometre solucionar, sinó que està creant de nous.

La seua política es caracteritza per ser expansiva amb els llocs de cap de servei, multiplicats miraculosament durant el mandat del rector, i reductiva amb la resta de llocs de treball.

El Servei de Recursos Humans que va començar la legislatura sent únic, l’acabarà sent, almenys, 4 serveis. L’SGI 2, Normativa i Inspecció 2, i encara ningú té clar quina estructura té ara Esports.

Irònicament, aquestes noves places no es tradueixen, en la majoria dels casos, en oportunitats de promocions per a l’actual plantilla.

Tanmateix, la manca de personal en la resta de llocs de treball comença a ser dramàtica i el rector continua augmentant la carta de serveis que vol que gestionem, la qual cosa es tradueix en col·lapses en quasi tots els serveis. I les solucions oferides són els contractes SERVIPOLIpràctiques d’empresa, i inclús Beques Formatives per cobrir llocs estructurals en laboratoris i biblioteques.

Retards, fins a 10 mesos, en la progressió i enquadrament de la carrera professional o en el reconeixement de triennis. Oposicions i concursos, que si tens sort es convoquen, però una vegada convocats cauen en l’oblit. I el disseny de la RLT i la reassignació de tasques que va prometre, en els llimbs.

Tampoc hem guanyat en transparència: la creació de les noves places de llocs de cap de servei no es negocien, les borses de treball no es publiquen ni al DOGV ni al web de recursos humans, fent impossible saber quina és l’activa ni si s’utilitza el mateix criteri per determinar-la en totes.

A la fi, sembla que allò que era “SENSE LÍMITS” (eslògan de campanya del rector), era la incapacitat del rector per solucionar els problemes.

STEPV convocarà assemblees i concentracions en abril per aturar aquesta política.

Continuarem informant.