Resum del Consell de Govern i del Consell Social del dia 17 de desembre
Del Consell de Govern destaquem els assumptes següents:

·  S’aprova la proposta de derogació de la normativa de Capacitació de l’Ensenyament en Valencià i en Anglés.

·  S’aprova l’assignació individualitzada al PAS de complements retributius per mèrits de gestió dels anys 2019 i 2020.

·  S’aprova el pressupost de la UPV i de les entitats dependents per a 2021.

·  S’aprova la modificació de l’RLT del PAS,  i  l’OPO 2021.

·  S’aprova la distribució del 0,30 de la massa salarial.

·  S’aprova la modificació del calendari laboral 2020 per al campus d’Alcoi.

·  S’aprova el POD  2021-2022.

·  S’aproven els criteris per a confeccionar la plantilla del PDI 2021.

·  S’aproven les retribucions addicionals de la GVA al PDI.

·  Informe del rector.

·  Torn obert de paraules.

 

Del Consell Social destaquem els assumptes següents:

·  S’aprova el pressupost de la UPV i de les entitats dependents per a 2021.

·  S’aproven les retribucions addicionals del sistema propi de la UPV del professorat universitari.

 

En aquest enllaç pots veure el resum més detallat