Consell de Govern del dia 25 de maig de 2021

L’última sessió del Consell de Govern de la legislatura del senyor Mora ha sigut convocada per assistir-hi de manera presencial, però amb la insistència del personal delegat de prevenció de STEPV la sessió ha pogut ser híbrida: de manera presencial i a través de la plataforma Teams.

S’aprova una proposta alternativa d’import mínim de les pràctiques de l’estudiantat.

Quan el FEU va proposar al Claustre que l’import mínim de les pràctiques s’equiparen a l’SMI, El rector Mora va prometre que es formaria una comissió per a estudiar aquest assumpte i que un grup d’estudiants hi podrien assistir. A més, una persona d’aquest grup podria assistir al Consell de Govern per a defensar la proposta generada.

Tanmateix, el grup d’estudiants només va poder assistir a la primera i l’última reunió d’aquesta comissió, no hi ha hagut una participació activa. A més, des del principi s’ha estat treballant en una proposta alternativa a l’SMI.

En aquesta sessió del Consell, Olaya ha llegit un manifest del FEU perquè el senyor Mora no ha convidat a cap membre del grup d’estudiants.

Salomé Moreno, Silvia Diaz i Olaya Martínez han votat a favor d’equiparar l’import de les pràctiques a l’SMI, però la proposta que ha tirat endavant és que la borsa mínima de pràctiques siga de 4,30 € l’hora.

S’aprova la modificació de la RLT de PDI

Salomé Moreno, Silvia Diaz-Alejo i Olaya Martínez s’han abstingut en la votació perquè la inversió en captar talent, que no sé sap què aportarà a la UPV, se sostreu de l’oferta de places de major categoria que Ajudant Doctor i també per poder alleugerir la saturació dels departaments.

S’aprova cedir places de taxa de reposició a altres universitats.

La taxa de reposició per al PDI ha sigut de 97 places, de les quals s’han utilitzat 72 per a promocions i n’han sobrat 25. D’aquestes 25 places, l’UJI ens han demanat 11 i Miguel Hernández 12.

Informe anual de l’IAA 2021

L’informe té els components de gestió, docència i investigació. La informació s’ha tret dels crèdits de gestió del curs 2020/2021, de l’IAD del curs 2019/2020 i del VAIP de l’any 2019:

L’evolució en la gestió passa del 7% en 2013 al 10,4% en 2021; en la docència del 70% al 63% actual, i en investigació del 23% al 26,5% en 2021.

En la gestió hi participa majoritàriament PDI Col·laborador i CU, de manera minoritària el col·lectiu d’Ajudant doctor i Ajudant, i la participació del professorat Associat és nul·la. El professorat TEU i Col·laborador tenen un percentatge alt de docència, però el col·lectiu de més docència (100%) és el de professorat Associat. El personal emèrit i CU és el que més investiga, tanmateix s’ignora la investigació del professorat Associat (l’informe ho indica amb un zero).

En 2013 es va decidir que l’IAA tinguera un valor inicial d’1, això permetria veure si l’activitat del professorat universitari augmenta o disminueix. L’evolució d’aquest valor presenta oscil·lacions mínimes, però en 2020 és d’1,9 i en 2021 d’1,21.

Per aconseguir un punt d’IAA per gestió fan falta 27,5 crèdits en aquest àmbit. Per a un punt d’IAA per docència fan falta 63,56 punts d’IAD, i per un punt d’IAA per investigació fan falta 210, 13 punts de VAIP.

L’índex ha augmentat un 21% respecte al 2013, per dos motius: d’una banda, un nou reglament mesura l’activitat investigadora, i d’altra banda, s’ha reconegut de manera extraordinària un 10% d’IAD en els temps de pandèmia. Aquest últim ha sigut un reconeixement puntual, tanmateix l’impacte del reconeixement d’investigació continuarà per a l’any 2022 i 2023. Per tant, la comissió Econòmica i de RH recomana redefinir l’IAA a un VAIP normalitzat per calcular l’índex i saber el percentatge d’increment.

 Informe del rector

Reunió del Consell d’Universitats:

És la primera reunió des de 2018. Comença un procés regulador en el qual s’aprovaran lleis importants com la d’Universitats, que regularà la investigació, la manera de governar, l’àmbit acadèmic i el personal PAS i PDI.

La Llei de Centres regularà la creació de centres privats, amb un cert llindar de qualitat en l’àmbit científic, d’innovació, cultural, de beques. Actualment existeixen 52 Universitats Públiques i 30 privades, més 6 que estan en procés. Aquesta normativa ajudarà a frenar el creixement exagerat de les universitats privades.

El ministre crearà el sexenni docent que s’implantarà en 2023, i que substituirà el quinquenni docent.

El finançament de les universitats públiques valencianes que es negociarà per al 2023 haurà de ser a partir d’objectius, de resultats, de compromisos socials i altres.

La Generalitat encara deu 41 milions d’euros a la Universitat pel deute històric.

El rector ha agraït la contribució de tota la comunitat universitària perquè la UPV siga una gran universitat, així com la col·laboració dels i les membres del Consell de Govern durant aquests anys.

Consell Social del dia 2 de juny de 2021

Ha sigut la primera sessió del Consell Social amb el nou rector José Esteban Capilla Romà, qui ha presentat els membres de l’equip rectoral i l’àrea de la qual en seran responsables.

El rector ha proposat al ple la votació del nou gerent, Jesús Marí Farinós, que deixa el càrrec de secretari del Consell Social.

Després de la votació, la presidenta del Consell Social ha presentat a Francisco Javier Company Carretero com a nou secretari d’aquest òrgan.